Vi är otroligt glada över att Lena Ahlström ska vara med i juryn för Childhoods nyinstiftade pris, att få jobba med dem och deras sak är en stor ära! 

I år fyller Childhood 20 år. Under vårt jubileumsår uppmärksammar de på olika sätt de framsteg som gjorts i arbetet med deras fokusfråga, att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn. En nyckelkomponent i det arbetet är engagerade vuxna som ser, bryr sig och agerar. För att hedra dem lanserar de nu Childhoodpriset.

Childhoodpriset kommer att delas ut till en av de många osynliga hjältar i Sverige som dagligen arbetar med att skydda barn mot våld och sexuella övergrepp, men som sällan får ett erkännande för sin insats – som poliser eller anställda inom socialtjänst, vård och skola. Priset består av 50 000 kr och ska delas ut en gång om året till en person som utmärker sig inom sin yrkesroll, visar stort personligt engagemang, förmåga att samverka med andra och har uppnått konkreta resultat för att skydda barn mot våld och sexuella övergrepp. Prissumman ska gå till något som gör att pristagaren blir ännu bättre i sin yrkesroll – t ex till deltagandet i en internationell konferens, en studieresa eller vidareutbildning.

“Med Childhoodpriset vill vi lyfta människor som sällan får erkännande för sin insats, men som genom sitt engagemang och sin kompetens verkligen gör skillnad för barn.”

Paula Guillet de Monthoux, generalsekreterare på Childhood

Varje år kommer en ny yrkesgrupp stå i prisets fokus. 2019 års Childhoodpris kommer att delas ut till en person som arbetar med att utreda sexuella övergrepp mot barn, exempelvis polis, barnutredare, rättsmedicinsk tekniker, barnförhörsspecialist eller åklagare.

Känner du en osynlig barnrättshjälte som passar in i kriterierna?  Fram till den 1 november kan du nominera hen till Childhoodpriset här. Juryn kommer sedan att välja ut tre finalister som tillkännages den 25 november, och prisutdelning sker den 9 december. På Childhoods hemsida childhood.se/childhoodpriset kan du läsa mer.