Projektbeskrivning

BLI BÄST I DET DIGITALA MÖTET

För dig som vill träna och utforska ditt eget uttryck och

kommunikation i det digitala mötet

Utmaningarna och fallgroparna är många när kommunikation och möten flyttar från fysiska rum till digitala kanaler. Hur når du fram på bästa sätt, hur skapar du delaktighet? Närvaro är grunden i alla framgångsrika möten. Men vad behövs för att skapa närvaro – när avsaknaden av fysisk närvaro är den nya förutsättningen?

Ledarstudion har i snart 20 års tid tränat ledare från alla branscher och storlek på

Organisationer inom kommunikation och ledarskap. Mellanmänsklig kommunikation är vår expertis och nu behövs den mer än någonsin.

Dagens och framtidens möten sker i det digitala rummet.

Det blir otroligt viktigt att få verksamheten att fungera i det digitala rummet och mötet. Det gäller möten med en, några eller mycket stora sällskap av människor. Detta är sannerligen en unik profession som alla måste utveckla.

Det digitala mötet kräver energi, engagemang och empati på helt nya sätt. Både av den som sänder och alla som deltar. Rätt förutsättningar behöver skapas både för sändare och mottagare. Som i all kommunikation måste alla kratta manegen, förbereda sig och lära sig verktygen.

Du själv är ditt främsta verktyg.

Hur du gör och säger påverkar alltid ditt budskap och innehåll, men det är av extra stor vikt i digital kommunikation. Oberoende av vilka tekniska finesser du har tillgång till eller behärskar kan du genom mer medveten kommunikation avsevärt förbättra kvalitén på dina digitala möten.

Ur innehållet:

– Hur skapar du närvaro i din egen kommunikation och i mötet

-Vilken bild förmedlar du av dig själv

-Rösten och kroppsspråkets betydelse för ditt budskap

-Att nå igenom skärmen och skapa kontakt

-Förberedelser och planering för bättre möten

-Ledarstudions erfarenheter och lärdomar om digitala möten och dess utmaningar

Under workshopen får deltagarna konkreta verktyg att använda sig av i sina digitala möten framåt, samt möjlighet att pröva dessa verktyg, utforska sig själv under handledning av Ledarstudions certifierade kommunikationscoacher och skådespelare.


  Jag godkänner att Ledarstudion sparar mina kontaktuppgifter i enlighet med Ledarstudions GDPR-policy:*

  Omfattning:

  0,5 dag med två handledare “live” – en kommunikationsdesigner, en scenspråkshandledare samt en sändningsproducent.

  Plats:

  Digital workshop alt. i Ledarstudions lokaler i Stockholm.

  Deltagare:

  Upp till 12 pers.

  2020-11-10T11:26:18+01:00

  Det storartade ledarskapet

  Träning för chefer på högre nivå. Fokus ligger på dig och ditt ledarskap, och hur du på bästa sätt blir intressant, begriplig & inspirerande.

  2020-11-10T11:07:08+01:00

  Det personliga uttrycket

  För dig som vill kunna leda dig själv, möten, ditt projekt eller dina kunder med större framgång genom mer medveten och effektiv kommunikation.