Projektbeskrivning

Utforskande träning under ett antal halvdagar för grupper om ca 6 deltagare

Utmaningarna och fallgroparna är många när kommunikation och möten flyttar från fysiska rum till digitala kanaler. Hur når du fram på bästa sätt, hur skapar du delaktighet? Närvaro är grunden i alla framgångsrika möten. Men vad behövs för att skapa närvaro – när avsaknaden av fysisk närvaro är den nya förutsättningen?

Ledarstudion har i snart 20 års tid tränat ledare från alla branscher och storlek på

Organisationer inom kommunikation och ledarskap. Mellanmänsklig kommunikation är vår expertis och nu behövs den mer än någonsin.

Dagens och framtidens möten sker i det digitala rummet.

Det blir otroligt viktigt att få verksamheten att fungera i det digitala rummet och mötet. Det gäller möten med en, några eller mycket stora sällskap av människor. Detta är sannerligen en unik profession som alla måste utveckla.

Det digitala mötet kräver energi, engagemang och empati på helt nya sätt. Både av den som sänder och alla som deltar. Rätt förutsättningar behöver skapas både för sändare och mottagare. Som i all kommunikation måste alla kratta manegen, förbereda sig och lära sig verktygen.


Budskap och innehåll

-Skillnader mellan fysiskt och digitalt ledarskap

-Hur byggs förtroende och intimitet

-Hur styrning och uppföljning bäst sker

-Träna på hur du blir en informativ, intressant och inspirerande ledare

-Träna på personlig närvaro, angelägenhet och uttrycksfullhet

-Utforska din värdegrund och kommunikationsstil och hur de kommer till uttryck – verktyg: VALUE online och Myers Briggs

-Bli medveten om vad du och andra sänder och hur ni låter

-Konsten att arbeta med feedback på olika sätt

-Stärka röstkvalitén och kroppsspråkets signaler

-Att använda känslan, beröra och minnas

-Retorikens olika steg

-Hur du förmedlar en fin berättelse – storytelling


  Jag godkänner att Ledarstudion sparar mina kontaktuppgifter i enlighet med Ledarstudions GDPR-policy:*

  Omfattning:

  6 x 0,5 dag med två handledare “live” & en sändningsproducent.

  Verktyg:

  • Myers Briggs Type Indicator
  • Values Online™

  Plats:

  Digital färdighetsträning.