Projektbeskrivning

GRUPPUTVECKLING

Ett skräddarsytt program för ledningsgrupper, arbetsgrupper och projektgrupper för att utvecklas och prestera bättre.

Kollektivt Intelligenta Team, eller 1+1 = 3

Nästan allt vi gör förväntas vi göra tillsammans med andra, ibland blir summan av deltagarnas kapacitet större än delarna, men tyvärr allt för ofta blir den lägre.

Modern forskning visar tydligt hur gruppers effektivitet och gemensamma förmåga att skapa resultat är helt beroende av hur teamets medlemmar förhåller sig till och agerar gentemot varandra. För att vara ett högpresterande team krävs psykologisk säkerhet i gruppen. Det betyder att tillit, öppenhet och kommunikation behöver finnas och fungera.

Ledarstudion har under 15 års tid utforskat och tränat individer till en större självkännedom och mer medveten kommunikation. Sedan snart åtta år har vi även genomfört en stor del av denna träning i ledningsgrupper och arbetslag som arbetar tillsammans som ett team. Vår träning har hela tiden visat på starka positiva resultat för teamen även då vi haft ett huvudfokus på individerna.

Med grund i vår långa erfarenhet inom kommunikationsträning startade vi 2016 med att specifikt inrikta oss på gruppers kollektiva förmåga, där vi i ett sex till åtta dagar långt program målinriktat arbetar med de förmågor på individ och gruppnivå som skapar högpresterande team.

Tiden vi lägger på programmet handlar om att ge deltagarna möjligheter att praktiskt träna och utveckla sina individuella kommunikativa färdigheter samtidigt som de skapar och förstärker de avgörande förmågorna som behövs för att stärka ett teams kollektiva intelligens.

Ur innehållet i programmet:

 • Deltagarens personliga kommunikation
 • Myers Briggs™ kommunikationsstil och personlighet
 • Values-on-Line™ – värderingskartläggning
 • Perception
 • Lyssnande, kontakt och empati
 • Gruppdynamik och kollektiv intelligens
 • Ansvar, öppenhet och tillit i en grupp
 • Social lyhördhet
 • Feedback
 • Konflikthantering


  Jag godkänner att Ledarstudion sparar mina kontaktuppgifter i enlighet med Ledarstudions GDPR-policy:*

  ”Motivationen i ledarskapet är att få alla att växa och få en egen drivkraft”

  / Kerstin Wallentin
  fd. kommunikationschef Systembolaget