Projektbeskrivning

Hur jobbar vi utomlands?

Intresset för och kunskapen om interkulturella relationer har Ledarstudions grundare och vd, Lena Ahlström, med sig från sin tid som ansvarig för detta på SAS.  Ledarstudions vision, att skapa en bättre värld där människor förstår och berör varandra, är en stark drivkraft – så det har alltid varit en självklarhet att arbeta utomlands.

Ledarstudion har återkommande arbetat med olika företag runt om i världen. Program, workshops och event har anordnats i alla skandinaviska länder, Italien, Österrike, Storbritannien, Kroatien, Spanien, på Malta och i USA där vi varit i Houston, Washington, New York, Seattle, San Antonio och San Francisco. Ledarstudion har till och med handledare utomlands – en i New York och en i Schweiz!

Arbetsspråket utomlands är engelska (eller svenska) och kan vid önskemål även hålla utbildningar på tyska. Vi jobbar alltid i par med minst en ledarutvecklare och en röst-, rörelse- och scenspråkshandledare. Vid behov har vi möjlighet att skicka ett flertal handledare på större uppdrag.

Kommer ni till oss eller kommer vi till er?

Det är upp till er! Hör gärna av dig till oss för att diskutera möjligheten att ta med träningen från Ledarstudion utomlands. Kanske planerar ni ett stort event för alla anställda inom den globala organisationen? Kanske ska ni samarbeta över landgränser? Vi erbjuder enstaka eller återkommande träning för dig, din grupp och din organisation. Vi tar med oss handledare, verktyg, övningar och förhållningssätt.

Välkommen till Ledarstudion – även utomlands!