Projektbeskrivning

ORGANISATORISKT LÄRANDE

Vardagslärandet är att skapa en kultur för var dags lärande.

Keynote Listener

Eftersom du inte vet vad du inte vet kan det ibland vara svårt att själv bedöma vad människor uppfattar och tolkar, och inom vilka områden ditt företags eller ditt teams kommunikation har en potential som inte utnyttjas fullt ut.

Ibland kan det vara bra att låta någon utomstående kartlägga kommunikationen och lyssnandet i en grupp eller ett sammanhang. Våra handledare kan närvara vid ledningsgruppsmöten eller konferenser för att lyssna på lyssnande. Efteråt återkopplar vi om vad vi sett, hört och förstått. Kanske blev resultatet av er kommunikation inte vad ni avsåg?

Det är i skarpa lägen som kommunikationen är mest sann och autentisk – inte bara när det gäller vad som explicit kommuniceras utan även vad som faktiskt landar hos och uppfattas av mottagaren. Därför är det allt vanligare att företag anlitar en Keynote Listener för att lyssna, analysera och därefter möjliggöra effektivisering av kommunikationen.

Möten och konferenser är komplicerade kommunikativa sammanhang. Även om medarbetare är enskilt duktiga kommunikatörer och kan sina områden finns det många fallgropar.

  • Hur fungerar det i de större sammanhangen hos er?
  • Hur hjälper du dina medarbetare att förstå rätt saker och hur ser du till att era mötessituationer är inspirerande och produktiva?

Våra handledare spenderar större delen av sin arbetstid med att lyssna på människor som kommunicerar. Det vi gör allra bäst är just att utforska, utmana och uppskatta våra deltagare för att öka deras medvetenhet om det personliga uttryckssättet och den egna kommunikationen. Dåliga möten kostar inte bara tid och pengar, det kostar också medarbetarnas förtroende och engagemang. Låt oss vara med och lyssna – vi kommer att kunna hjälpa er att hitta era okända och dolda potentialer.

Hållbar kommunikationskultur

Vad är öppenhet och tillit, vad gör att människor förstår och respekterar varandra? Hur kan man påverka en företagskultur till att bli mer modig, varm och omtänksam? I dagens samhällsklimat finns det värden som ibland går förlorade. Det finns människor med makt som tror att det ger dem fel sorters rättigheter eller skyldigheter.

Identifikation med och respekt och omtanke för varje individ är ledord som gör arbetsplatser hållbara. Och en hållbar arbetsplats är en bra affär. Där är det lätt att attrahera och behålla arbetskraft, män och kvinnor behandlas lika och goda värderingar är synliga i vardagen.

Ledarstudions vision är att skapa en bättre värld där människor förstår och berör varandra. Vi har idéer, erfarenheter och verktyg för att föra värderingsdiskussioner, skapa lyssnande, arbeta med svåra samtal och bjuda in till dialog. Om du har tankar om att din organisation skulle behöva eller vilja ha en mer hållbar kommunikationskultur – hör av dig till oss! Vi vill vara med och göra skillnad.


Jag godkänner att Ledarstudion sparar mina kontaktuppgifter i enlighet med Ledarstudions GDPR-policy:*