Projektbeskrivning

TALÄNGSLAN & SCENSKRÄCK

De flesta av oss är mer rädda för att hålla tal än att dö. Var fjärde person har talängslan. Fastän det inte finns någon verklig fara reagerar kroppen på samma sätt som om det vore livsfara. Den vill dig bara väl och försöker skydda dig. Därför är det viktigt att lära kroppen känna skillnad på inbillad fara och verklig fara.

Talängslan kan leda till att du börjar underprestera och inte lever upp till din fulla potential. Du kanske till och med har tackat nej till ett jobb eller till att hålla en presentation, ett föredrag eller ett privat tal p.g.a. rädsla. Det är viktigt att skilja på positiv stress som ger en adrenalinkick och som gör att du presterar bättre, kontra negativ stress som sätter käppar i hjulet och stjäl din energi.

Självkontrollen begränsar dig när du i själva verket bär på en slumrande talang som vi tillsammans kan utveckla under träningen. Genom att skifta fokus avleder du nervositeten och kan rikta tankarna dit du vill. Därför är det viktigt att gå utanför din bekvämlighetszon, släppa kontrollen och våga välkomna det oförutsedda. Det viktigaste är att förstå sig själv, acceptera sina reaktioner och omvandla nervositeten till en nerv som blir en drivkraft istället för en boja. Gör upp med din inre kritiker. Det finns ingen enkel väg men det går att komma ur det. Det handlar om att träna och pröva, få feedback och inte ge upp.

Kommunikativ färdighet är en teknik och det kan alla träna

Vill du stärka din förmåga att bli mer inspirerande och intressant och göra dina budskap väldigt tydliga till innehåll och form?

Vi gör en behovsanalys tillsammans med dig

Tillsammans gör vi en behovsanalys varefter vi skräddarsyr din träning. Utifrån dina behov så matchar vi dig med en lämplig och erfaren handledare som kommer arbeta med dig.

Välkommen att utforska dina möjligheter – genom träning kan alla bli förtrogna fantastiska talare!


Jag godkänner att Ledarstudion sparar mina kontaktuppgifter i enlighet med Ledarstudions GDPR-policy:*