ADVISORY BOARD

Lena Ahlström

VD & Grundare, Ledarutvecklare

Som entreprenör, ägare och ledare av en organisation som växer organiskt är det en stor ära och otroligt angeläget att ha ett Advisory Board som stöd i olika strategiska utvecklingsfrågor. En fantastisk grupp med en rik blandning av industri, detaljhandel, finans, försäkring, investment, filmproduktion med mera, i sin erfarenhetsbank.

Gunnar Ahlström

CFO & Senior Partner, Ledarstudion

Vi är ett privat entreprenörsägt företag som växer snabbt och verkar på en marknad som angår och engagerar många. Det känns som ett mycket starkt stöd att kunna diskutera våra tankar och utmaningar med en erfaren och kompetent grupp professionella i ett Advisory Board.

Reine Brynolfsson

Scenspråkshandledare, Ledarstudion

Som scenspråkshandledare sedan nio år i Ledarstudion är det fantastiskt att få bidra med min kunskap om Ledarstudion i Advisory Board, hur vi arbetar med vår unika metod och min teatererfarenhet. Är också givande att få föra ett kreativt samtal om hur vi tar Ledarstudion till en ännu högre nivå.

Peter Bodin

Global CEO, Grant Thornton International

Konsten att leda handlar om att måla och berätta om en spännande framtid som enar människor i ett brinnande engagemang för företaget. Budskapen når ut om jag hittar den rätta känslan, då syns den i mitt kroppsspråk och hörs i rösten. Det stödet ger Ledarstudion.

Marie Ehrling

Styrelseordförande Teliasonera

Ett gott ledarskap är helt avgörande för att skapa framgångsrika organisationer och företag. Ledarstudion bidrar genom sitt unika koncept att utveckla deltagarnas kommunikationsförmåga vilket i dagens samhälle blivit en alltmer betydelsefull faktor för att åstadkomma förändring och långsiktig framgång.

Sofie Gunolf

Grundare Soulosofie

Ledarstudions förmåga att lära om ”hur närvaron i ett budskap på ett trovärdigt och genuint sätt bottnar i själ och hjärta,” är unikt. Det har varit otroligt värdeskapande både för mig personligen men också för våra medarbetare och företaget som helhet.

Harold Kaiser

Grundare, Litorina

Ledarstudions program hjälper ledare att bli trygga på scen, vilket är en förutsättning för ett lyckat framträdande. Det är först när du kan njuta av att stå på scen och enbart fokusera på det mänskliga mötet du når hela vägen i dina framträdanden.

Mikael Lövgren

Styrelseordförande, Bridgepoint

Att kommunicera är en av de mest underskattade värdeskaparna i svenskt näringsliv idag. Många att lämna avtryck som kan få fäste och transformera människor och organisationer. Självkännedom och kommunikationsförmåga är för mig själva essensen av ledarskap – områden som Ledarstudion utvecklar.

Katarina Mohlin

Kommunikationsdirektör, IF

Att kommunicera är avgörande för att lyckas med uppdraget som ledare och Ledarstudion har – med sitt fokus på rösten, kroppen och budskapet – tagit kommunikationsträning till en helt ny nivå. Träningen ger omedelbar effekt, och det är stundtals hisnande att upptäcka vilka inneboende styrkor man burit på.

Martin Tivéus

VD & Koncernchef, Attendo

Förmågan att kommunicera och förmedla budskap är den moderna ledarens främsta redskap, oavsett fas i företagandet. Ledarstudion har utvecklat en unik träningsmetodik som hjälper ledare att utveckla sin kommunikativa förmåga – såväl på scen som i det individuella samtalet.