Advisory Board

Lena Ahlström

VD & Grundare, Ledarutvecklare

Som entreprenör, ägare och ledare av en organisation som växer organiskt är det en stor ära och otroligt angeläget att ha ett Advisory Board som stöd i olika strategiska utvecklingsfrågor. En fantastisk grupp med en rik blandning av industri, detaljhandel, finans, försäkring, investment, filmproduktion med mera, i sin erfarenhetsbank.

Gunnar Ahlström

CFO & Senior Partner, Ledarstudion

Vi är ett privat entreprenörsägt företag som växer snabbt och verkar på en marknad som angår och engagerar många. Det känns som ett mycket starkt stöd att kunna diskutera våra tankar och utmaningar med en erfaren och kompetent grupp professionella i ett Advisory Board.

Reine Brynolfsson

Scenspråkshandledare, Ledarstudion

Som scenspråkshandledare sedan nio år i Ledarstudion är det fantastiskt att få bidra med min kunskap om Ledarstudion i Advisory Board, hur vi arbetar med vår unika metod och min teatererfarenhet. Är också givande att få föra ett kreativt samtal om hur vi tar Ledarstudion till en ännu högre nivå.

Peter Bodin

Global CEO, Grant Thornton International

Konsten att leda handlar om att måla och berätta om en spännande framtid som enar människor i ett brinnande engagemang för företaget. Budskapen når ut om jag hittar den rätta känslan, då syns den i mitt kroppsspråk och hörs i rösten. Det stödet ger Ledarstudion.

Marie Ehrling

Styrelseordförande Teliasonera

Ett gott ledarskap är helt avgörande för att skapa framgångsrika organisationer och företag. Ledarstudion bidrar genom sitt unika koncept att utveckla deltagarnas kommunikationsförmåga vilket i dagens samhälle blivit en alltmer betydelsefull faktor för att åstadkomma förändring och långsiktig framgång.