Advisory Board

Lena Ahlström

VD & Grundare, Ledarutvecklare

Som entreprenör, ägare och ledare av en organisation som växer organiskt är det en stor ära och otroligt angeläget att ha ett Advisory Board som stöd i olika strategiska utvecklingsfrågor. En fantastisk grupp med en rik blandning av industri, detaljhandel, finans, försäkring, investment, filmproduktion med mera, i sin erfarenhetsbank.