Vilka är vi?

Här nedan ser du vilka människor som du kommer att ha kontakt med på Ledarstudion.

På Ledarstudion har vi alltid två handledare på varje program. Eftersom deltagarantalet i våra öppna program är åtta personer som mest så är det en hög handledarkvot. En certifierad ledaruvecklare och en scenspråkshandledare, som också är utbildad logonom eller logoped, arbetar tillsammans med grupperna. För att ytterligare öka anspänningen i vissa moment tar vi även in skådespelare som får interagera med gruppen. Här nedan ser du vilka människor som du kommer att ha kontakt med på Ledarstudion.

MEDARBETARE