VILKA ÄR VI?

Här nedan ser du vilka människor som du kommer att ha kontakt med på Ledarstudion.

På Ledarstudion har vi alltid två handledare på varje program. Eftersom deltagarantalet i våra öppna program är åtta personer som mest så är det en hög handledarkvot. En certifierad ledaruvecklare och en scenspråkshandledare, som också är utbildad logonom eller logoped, arbetar tillsammans med grupperna. För att ytterligare öka anspänningen i vissa moment tar vi även in skådespelare som får interagera med gruppen. Här nedan ser du vilka människor som du kommer att ha kontakt med på Ledarstudion.

MEDARBETARE

Lena Ahlström

VD & Grundare, Ledarutvecklare

lena.ahlstrom@ledarstudion.se
070-69 60 280

Marie Molin

Vice VD, Senior Partner & Ledarutvecklare

marie.molin@ledarstudion.se
070-99 60 282

Albert Klintberg

Vice VD, Senior Partner & Ledarutvecklare

albert.klintberg@ledarstudion.se
073-398 59 94

Jimmy Meurling

Senior Partner & Röst-, Rörelse- och Scenspråkshandledare

jimmy.meurling@ledarstudion.se
08-32 71 30

Gunnar Ahlström

Senior Partner & CFO

gunnar.ahlstrom@ledarstudion.se
070-66 21 585

Lisa Holmberg

Ledarutvecklare

lisa.holmberg@ledarstudion.se
08-32 71 30

Pa Neumüller-Åkerman

Ledarutvecklare, kommunikationscoach & mediatränare

pa.neumuller@ledarstudion.se
08-32 71 30

Peter Alterling

Ledarutvecklare

peter.alterling@ledarstudion.se
08-32 71 30

Ulf Söderström

Ledarutvecklare & kommunikationscoach

ulf.soderstrom@ledarstudion.se
070-56 72 541

Anita Heikkilä Einarsson

Röst-, rörelse- och scenspråkshandledare

anita.heikkila.einarsson@ledarstudion.se
08-32 71 30

Bo Corre

Röst-, rörelse- och scenspråkshandledare (USA)

bo.corre@ledarstudion.se
08-32 71 30

Charlotta Sandin

Röst-, rörelse- och scenspråkshandledare

charlotta.sandin@ledarstudion.se
08-32 71 30

Ivan Ossoinak

Röst-, rörelse- och scenspråkshandledare

ivan.ossoinak@ledarstudion.se
08-32 71 30

Karin Fermann Huldt

Röst-, rörelse- och scenspråkshandledare

karin.fermann.huldt@ledarstudion.se
08-32 71 30

Lina Nyman Lallerstedt

Röst-, rörelse- och scenspråkshandledare

lina.nyman.lallerstedt@ledarstudion.se
08-32 71 30

Ulrika Precht

Röst-, rörelse- och scenspråkshandledare

ulrika.precht@ledarstudion.se
08-32 71 30

Malin Hultin

Administrativ samordnare

malin.hultin@ledarstudion.se
08-32 71 30

Jakob Takanen

Kommunikatör och marknadsassistent

jakob.takanen@ledarstudion.se
08-32 71 30

KONTRAKTERADE HANDLEDARE

Susanne Thorson

Scenspråkshandledare

Lia Boysen

Scenspråkshandledare

Sofia Ledarp

Scenspråkshandledare

Cecilia Ljung

Scenspråkshandledare

Adam Pålsson

Dilemmaskådespelare

Björn Kjellman

Scenspråkshandledare

Reine Brynolfsson

Scenspråkshandledare

Marianne Scheja

Dilemmaskådespelare

Pernilla August

Scenspråkshandledare

Marie Richardson

Scenspråkshandledare

Jonas Karlsson

Scenspråkshandledare