Varför?

Kommunikation är nyckeln till ett storartat ledarskap och Ledarstudion erbjuder verktygen för dig att utvecklas i ditt ledarskap och för din organisation att bli en kommunicerande organisation som mår bättre och presterar bättre.

Varför blir det så bra att gå på Ledarstudion?

Det beror på vårt format, vi tränar förmågan istället för att bara utbilda i teorier. Det sker med handledare som är certifierade i vårt eget koncept i ändamålsenliga studior för att träna kommunikation.

Vi kallar det inte traditionell kurs utan program som tar utgångspunkt i individens personliga profil och personlighet. Alla har sina unika behov. Investeringen försvinner aldrig! Det är som att cykla, har man väl lärt sig, så sitter det. Vem slutar att kunna cykla?

Välkommen att utveckla din kommunikationsförmåga. En investering för resten av livet.

Individ

Vill du påverka människor och bidra till en bättre känsla överallt där du verkar? Då gör du det med din intention och drivkraft. Därför måste du förstå varför du är just där du är, veta vem du är i grunden, vad du vill och varför. Den viktigaste kontakten är den du har med dig själv, din emotionella inre värld är kraften för alla dina intentioner. Du uppnår detta om du har en hög grad av självkännedom, hur du uttrycker dig, dina värderingar och din personlighet.

Grupp

Vill ni skapa högpresterande resultat i gruppen? Det sker när ni förstår varandra, vilka värderingar och drivkrafter som ni inspireras av. Därför måste ni ta reda på vilka ni är och hur ni är mot varandra. Alla människor som samverkar har ett ansvar att skapa kontakt i gruppen på ett effektivt sätt. Genom att förstå hur ni utvecklar er sociala lyhördhet, empati och respekt för varandra ökar er samarbetsförmåga och resultat. Höj er kommunikationsförmåga så utvecklar ni högpresterande team! Det är grunden för att göra rätt analyser, fatta bra beslut och bidra till en bättre värld.

Organisation

Vill ni skapa en stark företagskultur med ledare och medarbetare som kan visa vägen utan att stå i vägen?
Ledarskap är kommunikation och bra kommunikation ger ett storartat ledarskap. En ledare är den viktigaste kulturbäraren och står alltid på en scen! På sättet hen uttrycker, beter sig, manar till handling och uppfattas avgör helt organisationens framgång. Synligheten är underskattad och nyckeln till en bra arbetsmiljö. Storartade ledare bygger en kultur som analyserar och fattar kloka beslut samt bygger en atmosfär som är inspirerande, ansvarstagande, utvecklande och kreativ. Vill ni skapa en sådan arbetsmiljö? Stärk er kultur så vinner organisationen allt!