Färdighetsmål

Att vara Begriplig, Intressant och Inspirerande

Hur blir du Begriplig, Intressant och Inspirerande?

Att mana människor till handling kräver inspiration. För att inspirera måste du väcka känslor. Det sker när ditt budskap är begripligt och intressant istället för komplicerat och allmänt.

Ledarstudions huvudsakliga färdighetsmål är att du ska bli mer begriplig, intressant och inspirerande, vilket leder till att du blir excellent i konsten att kommunicera.

När du stärker ditt självledarskap och din medvetenhet om hur du uppfattas i interaktion med andra skapar du ett effektivare och roligare ledar- och medarbetarskap.

Praktisk träning

Under handledning av ledarutvecklare, kommunikations¬tränare, skådespelare och röst- och rörelsepedagoger finslipar du din retoriska förmåga. Du utvecklar en bestående färdighet som ledare, medarbetare och som människa.

Människor kommer inte ihåg det du säger
men de minns känslan du skapar!