Det är som när det bubblar i ett glas champagne som med energin i en grupp människor.

Jag tror inte på isolering. Det har pandemin visat mig. En företagskultur skapas av människor som möts fysiskt. Det händer inte digitalt. Det kan fungera, men det är väldigt svårt.

Vi behöver varandra för att utveckla miljön, få inspiration, lösa problem, dvs. förbättra och utveckla våra relationer och verksamheten.

Det är få verksamheter som bygger på ensamjobb… Vi behöver varandra för att skapa framgång.

Investera i en dag för att fånga upp allas nya erfarenheter, kompetenser och lärdomar efter pandemin. Lär känna varandra på nytt. Ni har förändrats!

Investera i era relationer och bygg er kollektiva intelligens. Ni kommer tjäna tid, uppskattning och stärka varandra.

Vi erbjuder denna specialdesignade dag.