Projektbeskrivning

DET PERSONLIGA UTTRYCKET

För dig som vill kunna leda dig själv, möten, ditt projekt eller dina kunder med större framgång genom mer medveten och effektiv kommunikation.

Vill du fördjupa förståelsen om dig själv, förstå hur du påverkar andra och träna på verktyg som gör att du kan kommunicera med självförtroende i olika situationer, ska du gå programmet Det Personliga Uttrycket. I en liten grupp med max 8 deltagare får du träna, få feedback från våra certifierade handledare och med hjälp av några självskattningsverktyg stärka din förmåga att vara både begriplig, intressant och inspirerande.

Programmet startar löpande under året. Vi skickar gärna datumförslag till dig, klicka här så hör vi av oss!

Allt du gör, kommunicerar

Utveckla din personliga uttrycksfullhet, angelägenhetsgrad och förmåga att skapa kontakt och trovärdighet genom tydlig närvaro.

Träna på och utveckla din förmåga att göra dina budskap tydliga både till innehåll och form. Text, röst, kropp och känsla samspelar i kommunikation och genom att bli mer medveten om vad du sänder kan du ta större kommando över hur dina budskap uppfattas och tolkas av andra.

Ur innehållet

 • Träna på olika sätt att framföra budskap
 • Att använda din röst på bästa sätt
 • Kroppsspråk
 • Hantera nervositet
 • Personlig feedback från våra certifierade handledare
 • Myers Briggs Type Indicator – förstå din egen och andras kommunikationsstil
 • Values Online – identifiera din personliga värdegrund för att bli mer genuin och trovärdig

Målgrupp

Det Personliga Uttrycket är för dig som vill kunna leda dig själv, ditt projekt eller dina kunder med större framgång genom medveten och effektiv kommunikation.

Det kan vara i allt från enskilda samtal till att medverka i och leda möten, eller om du tycker det känns jobbigt att prata inför andra.


  Jag godkänner att Ledarstudion sparar mina kontaktuppgifter i enlighet med Ledarstudions GDPR-policy:*

  Omfattning:

  2+2 dagar med ca 4 veckor mellan träffarna

  Verktyg:

  • Myers Briggs Type Indicator
  • Values Online™

  Handledare:

  • Ledarutvecklare
  • Handledare inom röst & kroppsspråk

  “Jag gick från att kommunicera och alltid känna en stor stress och press till att älska att berätta och förmedla ett budskap”

  / Nina Siemiatkowski
  konstnär

  “Jag fick förståelse för hur jag kan lyfta fram mina styrkor för att inspirera andra”

  / Eva Hansen
  generalsekreterare CancerRehabFonden