Vägen till Ledarstudion

Varför vill vi att du ska kommunicera bättre i ditt liv? En bättre värld skapas av människor som förstår och berör varandra!

Hur föddes idén som blev Ledarstudion?

Lena Ahlström är VD och grundare av Ledarstudion. Hon hade en idé som idag är en verksamhet med ett trettiotal handledare som bl.a. tränar många av de högsta ledarna i det svenska näringslivet.

Som ansvarig för all ledarutveckling och interkulturell träning på SAS och som vice VD på Swedbank kunde jag se att människor hade svårt att nå ut och påverka. Visst fanns det undantag, men det var otroligt många som gick omkring med en generell talängslan, till och med en väl utvecklad scenskräck. Detta höll tillbaka deras möjlighet att intressera och inspirera sin omgivning.” – Lena Ahlström

Varför vi vill att du ska kommunicera bättre i ditt liv

En bättre värld skapas av människor som förstår, berör och stärker varandra!

Förmågan att kommunicera är den i särklass största framgångsfaktorn för att utveckla goda relationer i världen. Det gäller arbetslivet, offentligheten och den privata sfären. Ju mer medvetna människor blir om kommunikationens kraft för att hjälpa eller stjälpa i våra mellanmänskliga relationer, desto tydligare blir det att vi alla behöver träna på vår kommunikation!

Ledarskap är en konkurrensfördel

Ett utvecklat ledarskap är en enorm potential för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Det handlar om att förstå och utveckla människors behov, hantera relationer samt möta den digitala utvecklingens utmaningar och möjligheter. Eftersom utvecklingen går i en rasande takt är kommunikationsförmågan en mycket central nyckelkompetens.

Från påklädare till innovatör

På 70-talet arbetade Lena Ahlström som påklädare på Stadsteatern. I likhet med henne var många skådespelare väldigt blyga, men de återskapade trots blygseln, kväll efter kväll en stund av magi och uttrycksfullhet på scenen. De hade verktygen för att förbereda sig. Det här minnet bar Lena med sig när hennes karriär fortsatte inom näringslivet och ekonomi. Under 25 år inspirerades Lena av tanken att förena scenens värld med näringslivet, vilket är vad Ledarstudion är idag.

Ledarskap är en ständig utvecklingsprocess

Från millennieskiftet började Lena Ahlström verka i egen regi, som konsult och VD-coach, med lednings- och ledarutveckling i många olika organisationer. Redan då slogs hon av tanken att en idrottscoach inte sitter kvar i omklädningsrummet under matchen och efteråt frågade hur gick. På samma sätt ville hon starta ledarcoaching i real