Huset i Vasastan, Stockholm

Hälsingegatan 2
113 23 Stockholm

Telefon: 08 – 32 71 30
E-post: info@ledarstudion.se

MEDARBETARE

Lena Ahlström

VD & Grundare, Ledarutvecklare

lena.ahlstrom@ledarstudion.se
070-69 60 280

Marie Molin

Vice VD, Senior Partner & Ledarutvecklare

marie.molin@ledarstudion.se
070-99 60 282

Albert Klintberg

Vice VD, Senior Partner & Ledarutvecklare

albert.klintberg@ledarstudion.se
073-398 59 94

Jimmy Meurling

Partner & röst-, rörelse- och scenspråkshandledare

jimmy.meurling@ledarstudion.se
08-32 71 30

Gunnar Ahlström

Senior Partner & CFO

gunnar.ahlstrom@ledarstudion.se
070-66 21 585

Jenny Uggla

Ledarutvecklare

jenny.uggla@ledarstudion.se
073-62 59 923

Lisa Holmberg

Ledarutvecklare

lisa.holmberg@ledarstudion.se
08-32 71 30

Pa Neumüller-Åkerman

Kommunikationscoach och mediatränare

pa.neumuller@ledarstudion.se
08-32 71 30

Peter Alterling

Leadership developer

peter.alterling@ledarstudion.se
08-32 71 30

Ulf Söderström

Ledarutvecklare & kommunikationscoach

ulf.soderstrom@ledarstudion.se
070-56 72 541

Anita Heikkilä Einarsson

Röst-, rörelse- och scenspråkshandledare

anita.heikkila.einarsson@ledarstudion.se
08-32 71 30

Bo Corre

Röst-, rörelse- och scenspråkshandledare (USA)

bo.corre@ledarstudion.se
08-32 71 30

Catherine Hansson

Röst-, rörelse- och scenspråkshandledare

catherine.hansson@ledarstudion.se
08-32 71 30

Charlotta Sandin

Röst-, rörelse- och scenspråkshandledare

charlotta.sandin@ledarstudion.se
08-32 71 30

Ivan Ossoinak

Röst-, rörelse- och scenspråkshandledare

ivan.ossoinak@ledarstudion.se
08-32 71 30

Karin Fermann Huldt

Röst-, rörelse- och scenspråkshandledare

karin.fermann.huldt@ledarstudion.se
08-32 71 30

Lina Nyman Lallerstedt

Röst-, rörelse- och scenspråkshandledare

lina.nyman.lallerstedt@ledarstudion.se
08-32 71 30

Ulrika Precht

Röst-, rörelse- och scenspråkshandledare

ulrika.precht@ledarstudion.se
08-32 71 30

Malin Hultin

Administrativ samordnare

malin.hultin@ledarstudion.se
08-32 71 30

Jakob Takanen

Kommunikatör och marknadsassistent

jakob.takanen@ledarstudion.se
08-32 71 30

Julia Karthäuser

Ekonomiassistent

julia.karthauser@ledarstudion.se
08-32 71 30