GDPR

Ledarstudions policy för behandling av personuppgifter

Policy för behandling av personuppgifter

Ledarstudion AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR, och har därför upprättat följande policy.

Det är helt centralt för oss att våra kunder, kontakter och deltagare upplever relationen till Ledarstudion som förtrolig och att vi på Ledarstudion verkligen respekterar din integritet genom att hantera dina personuppgifter med ansvarstagande relativt dig och de regler som vi har att följa.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får del av dem och under vilka förutsättning samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

I grunden hanterar vi dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig och då endast dina kontaktuppgifter och din roll på ditt företag eller din organisation. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.

Vår policy är att aldrig lagra mer information än vad som är rimligt för att förstå vad vi kan göra för dig som vår kund. Vi registrerar aldrig personuppgifter som personnummer, etnicitet, etc. Vi upplåter aldrig information om dig till andra organisationer för marknadsföring eller liknande. Vi sparar kontaktinformation som namn, företag, position, mailadress, adress, mobilnummer samt information om deltagande i utbildning och de underlag i form av anteckningar och mail som beskriver ditt behov av utbildning.

Under den tid vi ingått diskussioner om en utbildning för dig, under tiden som du genomför utbildningen och upptill ett år efter utbildningen, kan vi spara mer information om dig, nämligen sådan som beskriver din situation och ditt behov av utbildningen, baserat på de intervjuer som genomförts med dig. Detta görs endast för att våra handledare ska kunna ge dig bästa möjliga effekt av utbildningen. Den legala grunden för denna information är avtalet om att leverera utbildning till dig.

Vi kommer därefter endast spara din kontaktinformation, namn, företag, position, mailadress, adress och uppgift om vilken utbildning du deltagit i och underlagen för det, i ytterligare 2 år baserat på berättigat intresse att erbjuda dig vidareutbildning. Om vi därefter vill behålla dessa uppgifter kommer vi att begära ditt aktiva samtycke. Undantaget är underlag som vi enligt lag, exempelvis Bokföringslagen, måste spara.