GDPR

Ledarstudions policy för behandling av personuppgifter

Policy för behandling av personuppgifter

Ledarstudion AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR, och har därför upprättat följande policy.

Det är helt centralt för oss att våra kunder, kontakter och deltagare upplever relationen till Ledarstudion som förtrolig och att vi på Ledarstudion verkligen respekterar din integritet genom att hantera dina personuppgifter med ansvarstagande relativt dig och de regler som vi har att följa.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får del av dem och under vilka förutsättning samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

I grunden hanterar vi dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig och då endast dina kontaktuppgifter och din roll på ditt företag eller din organisation. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.

Vår policy är att aldrig lagra mer information än vad som är rimligt för att förstå vad vi kan göra för dig som vår kund. Vi registrerar aldrig personuppgifter som personnummer, etnicitet, etc. Vi upplåter aldrig information om dig till andra organisationer för marknadsföring eller liknande. Vi sparar kontaktinformation som namn, företag, position, mailadress, adress, mobilnummer samt information om deltagande i utbildning och de underlag i form av anteckningar och mail som beskriver ditt behov av utbildning.

Under den tid vi ingått diskussioner om en utbildning för dig, under tiden som du genomför utbildningen och upptill ett år efter utbildningen, kan vi spara mer information om dig, nämligen sådan som beskriver din situation och ditt behov av utbildningen, baserat på de intervjuer som genomförts med dig. Detta görs endast för att våra handledare ska kunna ge dig bästa möjliga effekt av utbildningen. Den legala grunden för denna information är avtalet om att leverera utbildning till dig.

Vi kommer därefter endast spara din kontaktinformation, namn, företag, position, mailadress, adress och uppgift om vilken utbildning du deltagit i och underlagen för det, i ytterligare 2 år baserat på berättigat intresse att erbjuda dig vidareutbildning. Om vi därefter vill behålla dessa uppgifter kommer vi att begära ditt aktiva samtycke. Undantaget är underlag som vi enligt lag, exempelvis Bokföringslagen, måste spara.

Ledarstudion får tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

  • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt.
  • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida.
  • Uppgifter som vi får från offentliga register eller andra öppna källor som ditt företags hemsida.
  • Uppgifter som vi får när du kontaktar en av våra medarbetare.
  • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till våra utbildningar.
  • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till våra utskick.
  • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar.
  • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss eller besöker oss.

För att informera potentiella kunder om det vi kan erbjuda hanterar vi kontaktinformation som namn, mailadress och telefonnummer, samt företag och din roll på företaget. Detta gör vi med den legala grunden berättigat intresse eftersom det ligger i vårt intresse av att sälja våra tjänster till dig och vi bedömer att den kontaktinformation vi har om dig inte kränker din integritet. Om du inte blir kund hos oss behåller vi denna information i högst 2 år. Om vi därefter vill behålla dina kontaktuppgifter kommer vi att begära ditt aktiva samtycke.

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. Vårt säkerhetssystem är utvecklat med din integritet i fokus. Vi har en policy för IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.

Ledarstudion har s.k. personuppgiftbiträdesavtal med aktörer som hanterar personuppgifter på vårt uppdrag. Du kan därför vara säker på att dina personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR.

Du har alltid rätt att begära att få ta del av de personuppgifter vi sparar om dig. Kontakta info@ledarstudion.se för detta. Du kan dessutom alltid kräva att de uppgifter vi har är korrekta.

Du har alltid rätt att begära att vi inte behandlar information om dig. Undantaget är om vi behöver behandla information för att slutföra ett avtal mellan oss. När vi inte längre behöver informationen för att genomföra det vi kommit överens om raderar vi all information om dig som inte kan krävas enligt svensk lag, såsom Bokföringslagen, om du begär det.

Om du önskar att inte få marknadsföringsinformation från Ledarstudion har du möjlighet att begära det på info@ledarstudion.se eller genom att markera avprenumerera i våra marknadsföringsutskick.

Om du upplever att vi inte agerar på ett sätt som är lämpligt utifrån denna policy eller Dataskyddsförordningen GDPR så ber vi dig kontakta oss. Du har alltid rätt att framföra eventuella klagomål till Datainspektionen.

Ledarstudion AB