Projektbeskrivning

DET STORARTADE LEDARSKAPET

Träning för chefer på högre nivå. Fokus ligger på dig och ditt ledarskap, och hur du på bästa sätt blir intressant, begriplig & inspirerande.

Ledarskap är kommunikation – t ex att måla upp en vision, sätta konkreta mål och följa upp verksamheten, sälja in verksamheten till kunder, motivera medarbetare, utstråla trovärdighet och energi, driva förändringsarbete, förmedla värdegrund. Kort och gott leda dig själv, gruppen och verksamheten.

Programmet startar löpande under året. Vi skickar gärna datumförslag till dig, klicka här så hör vi av oss!

Öva dig på att vara ditt bästa jag

I programmet får du i en exklusiv grupp om max 6 personer utveckla ditt kommunikativa ledarskap. Du får öva upp din förmåga att inspirera, skapa mening och sammanhang samtidigt som du stimulerar andras motivation och drivkraft.

Lär dig tekniker som du aldrig glömmer

Du får utveckla din förmåga att kommunicera mer begripligtintressant och inspirerande både i samtal med en person, i möten och inför en större publik. Detta genom att undersöka och utmanas i hur du på ett effektivt sätt kan förmedla ditt budskap genom att arbeta med innehåll och form, men även kropp och röst. Till din hjälp har du våra certifierade ledarutvecklare, röst- och rörelsepedagoger, samt några av Sveriges främsta skådespelare som tillsammans handleder dig och bidrar med utmanande övningar och uppskattande feedback.

Ur innehållet

  • Träna på ett varierat och inspirerande sätt att förmedla budskap
  • Att använda din röst på bästa sätt
  • Kroppsspråk
  • Personlig stärkande och utmanande feedback från våra certifierade handledare
  • Dilemmasamtal
  • Myers Briggs Type Indicator – förstå din egen och andras kommunikationsstil
  • Values Online – identifiera din personliga värdegrund för att bli mer genuin och trovärdig
  • Reflektioner och diskussioner med relevanta ledarskapsteorier som grund

Målgrupp

Det Storartade Ledarskapet riktar sig till dig som är chef eller ledare på en nivå där du har ansvar både för medarbetare och resultat och strävar efter att öka er effektivitet, produktivitet och lönsamhet.


Omfattning:

4 tillfällen à 2 dagar med ca 4 veckor mellan träffarna

Verktyg:

• Myers Briggs Type Indicator
• Values Online™

Handledare:

• Ledarutvecklare
• Handledare inom röst & kroppsspråk
• Scenspråkshandledare
• Dilemmaskådespelare

”Jag tror aldrig jag varit med om något så utmanande, där jag samtidigt känt mig så trygg”

/ Eva Norén
HR-chef Bonnier Books

“På Ledarstudion får jag uppriktig återkoppling på hur jag uppfattas, mitt kroppsspråk och hur min röst låter”

/ Sebastian Siemiatkowski
vd Klarna