Projektbeskrivning

INDIVIDUELL HANDLEDNING

För dig som vill träna enskilt tillsammans med en eller flera av våra handledare.

Kommunikativ färdighet är en teknik och det kan alla träna

Vill du stärka din förmåga att bli mer inspirerande och intressant och göra dina budskap väldigt tydliga till innehåll och form?

Ditt framträdande börjar hos oss

Ledare och personer som enskilt behöver träna sin förmåga att skapa kontakt, närvaro, tydlighet och trovärdighet inför ett framträdande borde grundlägga det hos oss. Vi skriver borde eftersom vi vet att vi kan ge alla framträdanden en extra skjuts.

Det kan vara ett framträdande på en ledarkonferens, ett inledningstal eller ett styrelsemöte, delägarinträde, kanske möte med media eller ett hyllningstal och högtidstal för någon som betyder mycket för organisationen eller dig privat.

När fungerar Individuell Handledning bäst?

Den individuella handledningen passar bäst för två slags situationer. Dels för dig som gått våra grundläggande program och vill träna inför en skarp situation, dels för dig som vill pröva vårt koncept och senare gå något av våra grundläggande program.

Vi rekommenderar inte Individuell Handledning för att praktisera en stor mängd av våra verktyg och övningar. Du behöver vara i en grupp för att tillgodogöra dig dem. Att se vad som händer med dig själv och de andra i ett bra sammanhang är mäktigt. Det skulle ta oändligt lång tid att göra denna resa själv. Insikter och lärdomar du upplever av de andras utveckling är ovärderlig.

Vår pedagogiska idé är alltid att det är handledarna som är certifierade att utmana, utforska och uppskatta dig och de andra, både i egen handledning och gruppträning.

Vi gör en behovsanalys tillsammans med dig

I vår Individuella Handledning får du träna enskilt med en eller flera av våra handledare. Tillsammans gör vi en behovsanalys varefter vi skräddarsyr din träning. Utifrån dina behov så matchar vi dig med en lämplig och erfaren handledare som hjälper dig göra att dina budskap tydliga till innehåll och form.

Du arbetar som alltid med din röst och dina rörelser och hur de samspelar med innehållet och ditt budskap, allt för att din publik ska bli nyfiken, intresserad och inspirerad.

Välkommen att utforska dina möjligheter!


Jag godkänner att Ledarstudion sparar mina kontaktuppgifter i enlighet med Ledarstudions GDPR-policy:*