Projektbeskrivning

KOLLEKTIVT INTELLIGENTA TEAM

För dig som vill skapa ett framgångsrikt och högpresterande team har vi en lösning!

Kollektivt Intelligenta Team

Enskilda färdigheter, strukturer och ledarskap är viktiga faktorer för att ett team ska fungera. Forskning visar dock att hur ett team tänker, känner och agerar tillsammans är allra viktigast. För att ett team ska kunna utnyttja så mycket som möjligt av sin inneboende potential måste det finnas tillit, öppenhet och lyhördhet. Först då blir ett team blir kollektivt intelligent. I teorin är det enkelt, men i praktiken kräver det arbete.

Under många år har vi hjälpt ledningsgrupper och team att träna sin kommunikation och sitt samarbete genom vår beprövade metod Utforskande FärdighetsTräning (UFT©). Sedan 2016 erbjuder vi skräddarsydda program som syftar till att skapa Kollektivt Intelligenta Team (KIT). Detta innebär att bygga en kultur i gruppen som vilar på tillit, öppenhet och lyhördhet. Med hjälp av verktyg för individuell analys och gruppanalys samt övningar kopplade till både tankemässig förståelse och känslomässiga relationer hjälper vi team att komma framåt i sina processer och att bli bättre på att arbeta tillsammans. Effekten syns på teamens gemensamma resultat och på trivseln i gruppen.

Teamutvecklingen sker i 3 steg

Mäta: En nulägesanalys ger en bild av var teamet befinner sig och inom vilka områden som träning och övningar kommer att leda till tydligast resultat.

Träna & utforska: Träningen skräddarsys efter teamets behov och genomförs i 2-dagarsmoduler med cirka 3-6 veckors mellanrum. 4 till 8 dagars total träning är vårt vanligaste upplägg men andra varianter kan erbjudas.

Reflektera: All träning inramas av reflektion. Det är fundamentalt för att det förstärker lärandet i det vi gör under övningarna och för att det skapar en reflekterande och självlärande grupp som kan ta förmågorna vidare även efter genomfört program. Vi mäter dessutom alltid efteråt för att följa upp resultat och utveckling.

Nästan allt vi gör förväntas vi göra tillsammans med andra, ibland blir summan av deltagarnas kapacitet större än delarna, men tyvärr allt för ofta blir den lägre.

Modern forskning visar tydligt hur gruppers effektivitet och gemensamma förmåga att skapa resultat är helt beroende av hur teamets medlemmar förhåller sig till och agerar gentemot varandra. För att vara ett högpresterande team krävs psykologisk säkerhet i gruppen. Det betyder att tillit, öppenhet och kommunikation behöver finnas och fungera.

Tiden vi lägger på programmet handlar om att ge deltagarna möjligheter att praktiskt träna och utveckla sina individuella kommunikativa färdigheter samtidigt som de skapar och förstärker de avgörande förmågorna som behövs för att stärka ett teams kollektiva intelligens.

Ur innehållet i programmet:

 •       Deltagarens personliga kommunikation
 •       Perception
 •       Myers Briggs™ kommunikationsstil och personlighet
 •       Values.™ – värderingskartläggning
 •       Lyssnande, kontakt och empati
 •       Gruppdynamik och kollektiv intelligens
 •       Ansvar, öppenhet och tillit i en grupp
 •       Social lyhördhet
 •       Feedback
 •       Konflikthantering
 •       Grupprocesser
 •       Psykologisk säkerhet
 •       Reflektion


  Jag godkänner att Ledarstudion sparar mina kontaktuppgifter i enlighet med Ledarstudions GDPR-policy:*