Träningsidé

Våra handledare är tränade i, och utvecklar hela tiden, sin specialistkompetens att utforska människor. Dessa insikter kopplar de till ledarskap, retorik, kommunikationsstil och framföranden.

Vad gör vi på Ledarstudion?

Ledarstudion erbjuder träning i kommunikation och ledarskap genom en utforskande personlig feedback och reflektionsbaserad inlärning med stöd av certifierade experter. Ledarstudions unika koncept är Utforskande FärdighetsTräning (UFT©) som bygger på tre grundpelare:

KONCEPTET

Vi erbjuder unik praktisk färdighetsträning i kommunikation och ledarskap med verktyg från scenens värld. 

KOMPETENSEN

Vi har ett trettiotal medarbetare och certifierade handledare som arbetar med vårt unika koncept inom ledarskaps-, kommunikations- och teamutveckling. 

KONTEXTEN

Vi har ett eget hus i hjärtat av Vasastan med 8 sceniskt utrustade studior, konferensrum, kontor på 1000 kvm uppdelat på 4 våningsplan. 

Det kan vara enkelt att starta en utvecklingsprocess med deltagarna, men att ta den i mål med allas uppskattning är en konst. Ansvaret och arbetet för handledarna, att ge en utmanande instruktion samt relevant och uppskattande feedback, är en stor uppgift. Med rätt och bra handledning leder vi deltagaren till att se sin fulla potential.

Deltagarna, som tränar i små grupper, blir mer medvetna om sig själva. De utvecklar sitt personliga uttryck och sina kommunikativa färdigheter och ökar förmågan att nå ut med sina budskap och därmed handlingskraften hos sina åhörare.

Varför vill vi att du ska kommunicera bättre i ditt liv?

Vår vision är att skapa en bättre värld där människor förstår och berör varandra på riktigt. Förmågan att kommunicera är den i särklass största framgångsfaktorn för att utveckla goda relationer i världen. Det gäller arbetslivet, offentligheten och den privata sfären. Ju mer medvetna människor blir om kommunikationens kraft för att hjälpa eller stjälpa i våra mellanmänskliga relationer, desto mer står det klart att vi alla behöver träna på vår kommunikation!