Träningsidé

Våra handledare är tränade i, och utvecklar hela tiden, sin specialistkompetens att utforska människor. Dessa insikter kopplar de till ledarskap, retorik, kommunikationsstil och framföranden.

Vad gör vi på Ledarstudion?

Ledarstudion erbjuder träning i kommunikation och ledarskap genom en utforskande personlig feedback och reflektionsbaserad inlärning med stöd av certifierade experter. Ledarstudions unika koncept är Utforskande FärdighetsTräning (UFT©) som bygger på tre grundpelare:

KONCEPTET

Vi erbjuder unik praktisk färdighetsträning i kommunikation och ledarskap med verktyg från scenens värld.