Vi är Kommunikationsdesigners.

Hos oss hittar du verktygen och styrkan att förmedla ett inspirerande budskap, för oss handlar kommunikation om att attrahera, inspirera och motivera människor att reagera på ett budskap, med önskan att skapa en positiv påverkan. Vi kan träna och hjälpa dig och ditt team att hitta er kommunikation, både i det digitala och i det fysiska rummet.

I dagens komplexa, globala och distansbaserade värld är virtuella team och digitala möten ett faktum som är här för att stanna. Det skapar nya arbetsformer, kostnadsbesparingar men är samtidigt en stor utmaning för att behålla kreativitet, innovationsförmåga, involvering, motivation och bra kommunikationsformer i organisationen.

Därför krävs det nya förmågor, kompetenser, attityder, tekniker och processer för att leda på distans och virtuella team till succé och framgång. Att veta hur virtuella team utvecklas och bibehåller sin höga prestationsnivå är en synnerligen stark ledarfärdighet och konkurrensfördel för de som håller tempo i detta område.

Tidigare har fokus för digitala möten legat på teknik och processer. På senare år, då behovet exploderat, har man sett och förstått att det är något annat som avgör teamets framgång i webbmötet. Det handlar om, teamsamarbetet och ledarskapet. Många är frustrerade i att digitala möten är en mycket sämre ersättning till att kunna ses i verkliga livet.

Ashridge Business School har gjort omfattande studier under många år kring varför virtuella team och ledarskap på distans är en så stor utmaning.

Inte förvånande var den största insikten mellan mediokra teamprestationer och högpresterande team hur ledare hade utvecklat förmåga och kompetens att utveckla och leda teamen.

Enligt deras studie är de vanligaste fallgroparna:

 1. att det är ingen skillnad på att leda virtuella team som att leda ett team på kontoret där alla ses dagligen – Fel!
 2. att jag är en erfaren ledare – jag borde klara detta också – det är bara att anpassa sig – Helt fel!
 3. att bara vi har rätt tekniska verktyg så fungerar teamet optimalt – Fel!
 4. att vi klarar oss utan stöd från resten av organisationen – Fel!
 5. att organisationen inte har skapat utvecklingsprogram för att förstå den teknologiska utmaningen eller sociala och psykologiska behoven för de anställda. – Bristande digital kulturstrategi!
 • Virtuella team och att leda på distans kräver

  • tydlig kommunikation, både formell och informell
  • goda system, tydliga processer och spelregler
  • säkra, enkla tekniska lösningar med god teknisk support och stöd
 • En av de viktigaste framgångsfaktorerna i digitala mötena och för teamsamarbetet är förmågan att skapa tillit och närvaro. Tilliten byggs när teamet lägger tillräckligt med tid för att hitta sin närvaro och sina unika former för samverkan.  Att de bestämmer sig för hur de ska vara mot varandra.
 • En annan framgångsfaktor är förmågan till kreativitet och spontanitet i de digitala samtalen. Det kräver en informell stämning och att människor har kul. Många gånger är de digitala snabba mötena för målfokuserade med tuffa deadlines och har väldigt lite utrymme för informella samtal. Småpratet däremot bygger en känslomässig kontakt och fördjupar relationer där människor uppskattar varandra. Människor som gillar varandra, hjälper varandra, är mindre prestigefulla och mer kreativa, vilket gagnar verksamhetetens innovationskraft.Ett tredje område är att inte skapa för strukturerade möten med hård systematik. Att inte bara gå från punkt till punkt med en i taget och ha en ledare som styr allt. Vid försök visar det sig att ett minimum av struktur behövdes för att skapa produktiva samtal. Det skapar större öppenhet och mer utrymme för idéer oväntade lösningar. Mao det är inte fel att låta människor avbryta och prata i munnen på varandra precis det som sker i möten på kontoret.
 • En framgångsrik digital ledare ska kunna

  • vara en kommunikationsdesigner – förstå hur budskap, röst- och kroppsspråk hanteras och ger kollektiv intelligens
  • underlätta sociala kontakter och arbetsprocesser
  • bygga relationer
  • hitta och samordna struktur, teknologi och gruppens uppgifter
  • identifiera varje persons unika personlighet och styrkor
  • hantera oliktänkande genom att balansera mellan att;
   • fostra mångfald – etablera normer
   • vara empatisk – visa auktoritet
   • coacha – föreskriva
   • fokusera på relationer – fokusera på uppgifterna