Vad är meningen med dig och vad är din mening?

 

Vi är ca 7,5 miljarder människor på jorden och alla är unika, så vari ligger just din unicitet?

Vilket är ditt autentiska Jag som mejslats fram genom livet av erfarenheter, kunskaper, styrkor, drivkrafter, värderingar, drömmar, visioner och åsikter? Du bedöms inte på vem du Är utan på vem du Verkar vara vilket innefattar ditt kroppsspråk, dina kläder, din röst, dina ordval, din tystnad, dina handlingar och det finns stort utrymme för missförstånd. Så hur vill du uppfattas?

För att passa in och leva upp till andras förväntningar har vi ofta tvingats anpassa oss på bekostnad av vårt autentiska jag, både på jobbet och utanför vilket kan tära på själv känslan. Varje beslut vi fattar i våra liv är en förlängning av oss själva och säger något om vilka vi är. Därför är det så viktigt att det du säger och gör stämmer överens med du tror på. Men det kräver mod att vara sig själv våga visa vem du egentligen är. Idag eftersöks det autentiska ledarskapet mer än någonsin. En äkta ledarstil där man är personlig, transparent, empatisk, tålmodig och får sina medarbetare att känna meningsfullhet även när krävs hårt arbete eller känns mörkt.

Trots att vägen till självinsikt är lång finns det genvägar. På Ledarstudion hjälper vi dig att få syn på dig själv och hitta tillbaka till ditt autentiska Jag vare sig du är ledare eller bara leder dig själv. Tillsammans identifiera vi dina styrkor och svagheter, lär dig sätta sunda gränser, hitta din personliga kommunikationsstil och öka din kreativitet.