Ur en kris kan kreativitet, insikter och utveckling komma, om processerna är konstruktiva. Tre kritiska processer kan styras halvbra eller mycket effektivt. Det är planeringsprocessen, aktivitetsprocessen och den interpersonella processen. Den sistnämnda är helt avgörande. Det handlar om hur vi är mot och hur vi hjälper varandra.

I dessa tider och efter att Corona har planat ut, är risken mycket stor att organisationer och medarbetare hamnar i ett vakuum. Oron finns kvar, en del är deprimerade och har svårt att fokusera. Det är ett farligt läge och det får inte ta för lång tid att ställa om. Det behövs kraft, riktning och koncentration på de rätta affärskritiska och relationsskapande aktiviteterna. Då börjar alla må bra igen.

Alla måste kraftsamla och därför krävs ett modigttydligt och inspirerande ledarskap som skapar engagemang och teamanda. Det är inte alltid lätt, särskilt om man som ledare också har egen oro att hantera. Då behövs improvisationsförmåga, verktyg och nya arbetssätt. Ledarstudion har verktygen och träningen som gör skillnad. Det är en avgörande investering för att få mer gjort på kortare tid med en mindre insats.

Vi vill gärna samtala om vad som är den bästa lösningen för din verksamhet.

Våra nya erbjudanden just nu:

 1. En Individuell plats i våra ÖPPNA PROGRAM till ett kraftigt reducerat pris till alla som anmäler sig till vårens starter som fullföljs efter sommaren.
Storartade Ledarskapet 69 TSEK istället för 99TSEK
Personliga Uttrycket. 29 TSEK istället för 39TSEK

Det går att boka om till höstens ordinarie grupper utan ombokningskostnad och till samma pris om avbokningen beror på och kan dokumenteras till Coronavirus: t.ex. sjukdom eller restriktioner


2. Ett exklusivt Individuellt Ledarstöd
 för att leda i kris och finna möjligheter. Öka förmågan att kommunicera, föra svåra samtal, fatta beslut, hantera egen och andras oro och att samarbeta. Handledning görs hos dig, på distans eller enskilt i vårt rymliga Ledarhus. Pris/tim/handledare

3. En Workshop för att återskapa teamets motivation och drivkraft
En stimulerande dag för att ”gjuta liv i teamet och föra affären framåt ” som en kund skrev. 59 TSEK vid genomförande före sommaren.

Lena Ahlström
VD & grundare, Ledarstudion