Ledarstudions policy:

Ledarstudion startade upp igen i mars i år med fysiska träffar för exklusiva grupper (max 8 deltagare i öppna program) och vi fortsätter det framgångsrika konceptet. I vårt hus på 1000 m2 på Hälsingegatan 2 har varje grupp en egen studio och fikaplats. I och med vaccinationstakten i Sverige kommer vi att ändra våra rutiner (att testa alla) något från i våras.

De deltagare som har fått 2 doser vaccin är välkomna utan testning. De deltagare som ännu inte vaccinerats eller har fått en dos, kommer att testas första dagen med ett antigen-test på plats hos oss. Detta till självkostnadspris 250 kr/test (faktureras eller betalas med kort på plats). Du behöver då komma 30 minuter innan programstart. Meddela malin.hultin@ledarstudion.se om du inte har fått 2 doser.

Följande gäller för alla som kommer till Ledarstudion, deltagare och personal.

  • Vid förkylningssymtom stannar du hemma
  • Tvätta och sprita händerna varje gång du kommer in i Ledarstudions lokaler och i samband med fika- och lunchpauser.
  • Vi håller avstånd och hjälper varandra genom att påminna om detta.
  • Vi vädrar ofta och övningarna är anpassade för att kunna genomföras coronasäkert.
  • Handsprit finns generöst tillgängligt på alla våningsplan.
  • Vi skyltar tydligt våra rutiner i lokalerna och vid våra entréer.

Vi följer myndigheternas råd och uppmaningar. Vi håller oss uppdaterade och justerar våra rutiner när så uppmanas.

Se vidare information på Folkhälsomyndigheternas hemsida.

www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap

Lena Ahlström
VD & grundare, Ledarstudion