Goda relationer skapar sammanhang och kreativitet. Goda relationer skapar mening.

För att skapa värde behöver relationer förädlas, stärkas, utmanas och förstås.

Kommunikation är nyckeln.

Två år av isolering har förändrat människor, relationer och livet. Relationsbyggande kräver jobb och engagemang. Inget kommer gratis, men det finns mer effektiva sätt än andra.

Oavsett hur era arbetsförhållanden kommer se ut framåt, har ni stor nytta av att fånga upp erfarenheter och lärdomar från den långa perioden av hemarbete. Ni får en nulägesbild och en gemensam riktning framåt.

Passa på att bygga trygghet och lyhördhet med varandra.

Gör livet på jobbet mer värdefullt, för alla och inte minst verksamheten.

Lär känna varandra på nytt. Ni har förändrats!

Investera i en dag som stärker er kollektiva intelligens.

Vi erbjuder denna specialdesignade dag.