Investera nu i en dag som skapar tillit och samsyn.

Vi syftar på er ledare och medarbetare och vi förstår att ni haft en löpande kontakt under dessa två år, men att det mest skett digitalt. Förmodligen med varierande kvalitet och resultat.

Nu lyfts restriktionerna och vi får arbeta fysiskt tillsammans igen. De framgångsrika organisationerna blir de som skapar den bästa uppstarten.

Det kan ta månader för alla att prata, i spontana samtal, om sina upplevelser under isoleringen, men det är oundvikligt och viktigt. Att göra det samlat tar dock väsentligt kortare tid.

Vi vet att företagskulturer har blivit lidande under den här tiden i isolering. Kulturen byggs genom personliga relationer där människor har fysiska möten och ser varandra på riktigt. Då kan de utveckla psykologisk trygghet och vara lyhörda. Det är i den miljön det kollektiva pirret uppstår och människor förstår, berör och stärker varandra. De blir mer kreativa, löser problem snabbare, fattar bättre beslut och inte minst så känner de mer gemenskap och trivs.

Det finns nu ett stort behov av att omedelbart hitta tillbaka till varandra och förstå hur era kollegor har utvecklat sin kompetens.

Gör det koncentrerat på en dag! Vi har en beprövad dialogform so