Caroline gör sin praktik hos oss till slutet av mars och kommer utöver att driva ett eget studieprojekt inspirera oss med sina kunskaper från Arbetsvetarprogrammet.

Lena och Caroline möttes av en slump under hösten på en arbetsrelaterat resa utomlands och de pratade om hennes studier och behov av att hitta en praktikplats.  Hon är väldigt glad att få  praktisera i ett mindre företag där många områden blir synliga. Normalt är det lätt för studenter att hamna i större organisationer när de söker praktik.

Arbetsvetarprogrammet?

Arbetsvetarprogrammet är en utbildning för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad. I rollen som arbetsvetare och genom utbildningen ges kunskaper och färdigheter i för att analysera arbetsorganisationer och ledningsformer på arbetsplats. Eleverna studerar bland annat människors arbetsvillkor, arbetsorganisationer och ledarskap, samt belyser också arbetsmarknad i både ett nationellt och internationellt perspektiv. Makt- och inflytandefrågor, arbetsmarknadsrelationer, segregationsmönster på arbetsplatser och på arbetsmarknaden, arbetsmiljö, gruppdynamik och ledarskap är exempel på områden som studeras.

Varför Ledarstudion?

Anledningen till att hon tycker att en praktik hos oss är aktuell är för att vi tillämpar många av de verktyg och metoder de har fått lära sig praktiskt i vårt arbete att hjälpa människor att kommunicera bättre.

En stor fördel som hon ser det är också att det i en mindre organisation finns större möjligheter att prova olika saker, lära sig mycket och få vara med och uppleva hela organisationen.

Vad kommer hon göra?

Hon kommer under sin praktik få vara med i processerna, delta i möten både externt och internt för att bygga en förståelse för hur och varför vi jobbar som vi gör. Caroline får också  möjlighet att gå Det Personligs Uttrycket, en kommunikationsträning på  4 dagar. Hon vill under praktiken få kunskap om hur hennes utbildning kan tillämpas i praktiken, både som anställd och som organisation.

Utöver att bli en del av teamet, hjälpa och stötta oss så kommer Caroline driva ett eget projekt vid sidan av där hon med sina kunskaper och verktyg kommer undersöka någon del av det vi gör men mer om detta får ni veta senare!