Ledarstudion och Lena Ahlström instiftade 2017 ett stipendium till minne av Jan Stenberg och årets stipendiat är Sigrid Sörberg – stort grattis!

Motiveringen lyder:

”Sigrid Sörberg är en kunskapstörstande, kvalitetsfokuserad och människointresserad
person med ambition att vara en inkluderande, kundfokuserad och utvecklande
ledare. Hon drivs av att få människor att känna ansvar, tillit och och personlig
utveckling. Detta vill hon skapa genom att bygga relationer med sina medarbetare.
Stipendiets jury anser henne därför verka i Jan Stenbergs anda. ”

Stipendium till minne av Jan Stenberg

Jan Stenberg blev koncernchef för SAS efter en lång karriär inom Ericsson från 1967 till 1993. Han ledde SAS från 1994 till 2001 genom en omvälvande tid för flygbranschen och han var drivande i skapandet av Star Alliance. Till utbildningen var han jurist från
Stockholms Universitet och han blev filosofie hedersdoktor vid Mittuniversitetet 2010.

Jan ställde alltid höga krav på sig själv, sin ledningsgrupp, alla ledare och hela
organisationen. Med ett stort engagemang i all ledarutveckling bildades en ny form av dialogmöten för SAS hundra högsta chefer. Syftet var att kring strategiska frågor skapa helhetssyn, lära av varandra och få förändringskraft. Han var en inbiten vän av, och
mycket kunnig kring, kvalitetsfrågor. Jan drevs av tanken att ett företag utvecklas av
ständiga förbättringar med helhetssyn i alla delar av organisationen. Det skapar kund­fokus, hållbart agerande och tar tillvara på människors och verksamheters fulla potential. Jan brann för att hjälpa andra hitta sin potential och var mentor till många adepter.

Stipendiet

Stipendiaten ska vara en ung person som vill verka i Jan Stenbergs anda. Med detta menar stiftaren att stipendiaten ska vara en kunskapstörstande, kvalitetsfokuserad och människointresserad person med ambition att vara en inkluderande, kundfokuserad och utvecklande ledare.

Stipendiet innebär en kostnadsfri plats i Ledarstudions program Det Personliga Uttrycket.

Nomineringarna har bedömts av en jury bestående av Lena Ahlström (VD Ledarstudion AB), Helena Saxon (CFO Investor AB och Jans dotter), Marie Ehrling (styrelseordförande
Telia Company AB), Gry Mölleskog (riksmarskalk Norges Kungahus), Bibi Rödöö (programchef Sommar SR P1), Marita Hellberg (tidigare personaldirektör Ericsson), Carola Määttä (kommunikationsdirektör Polismyndigheten) och Marie Molin (vVD Ledarstudion AB).

Sigrid Sörberg här med Lena Ahlström

Sigrid Sörberg här med Lena Ahlström

På bild från vänster till höger: Marie Molin, Marie Ehrling, Carola Mättää, Bibi Rödöö, Lena Ahlström, Sigrid Sörberg, Gry Mölleskog och Marita Hellberg

På bild från vänster till höger: Marie Molin, Marie Ehrling, Carola Mättää, Bibi Rödöö, Lena Ahlström, Sigrid Sörberg, Gry Mölleskog och Marita Hellberg