Varje människa är unik. Därför är det varje ledares stora ansvar att se sina egna styrkor och tillkortakommanden.

Själv har jag ibland tyckt att det är väldigt ensamt att vara vd och enda ägare. Att vara entreprenör är ännu mer ensamt. Ensam är långt från starkast, särskilt när ens verksamhet växer, det går snabbt och utmaningarna blir allt fler och mer komplexa.

Därför har jag under en tid funderat på att bjuda in ledningsgruppen att investera i Ledarstudion och tillsammans med mig utveckla vår verksamhet, ett bolag i tillväxt, och skapa ännu mer utveckling, trygghet och attraktion.

Det är lika viktigt för mig att dessa tre områden gäller för oss kollegor som för alla våra fina kunder.
Ni deltagare ska känna att vi alltid utmanar er med största respekt, att vi arbetar med ständiga förbättringar och att det är roligt, stimulerande och utvecklande att gå Ledarstudion, dvs att gå ett träningsprogram hos oss. Vi gör inte traditionella kurser i presentationsteknik, utan träningsmoment i mindre grupper som stärker varje människas individualitet.

Hela ledningsgruppen tackade stolt ja till erbjudandet. Tillsammans har de tecknat optioner för 19 procent av bolaget. Vi signerade köpeavtalen i veckan.

Så nu satsar vi med ett gemensamt ansvar för att utveckla bolaget vidare med den fantastiska personal och verksamhet vi har.
Min dröm är att alla i Sverige ska känna till Ledarstudion, att alla vill gå Ledarstudion, från unga till gamla.

Ledningsgruppen har en fin kompetensmix vilket stärker den strategiska utveckling och målet med en stark tillväxt.

Marie Molin, vice vd och uppdragsansvarig, beteendevetare
Albert Klintberg, vice vd och konceptutvecklingsansvarig, ekonomi och medicinsk informatik, KTH/KI
Jimmy Meurling, scenspråksansvarig, regissör & skådespelare
Gunnar Ahlström, CFO och affärsutveckling, civilekonom
Lena Ahlström, VD – marknadsansvarig , civilekonom och retorikstudier

Jag är otroligt stolt och glad att dela ansvaret för Ledarstudions utveckling med dem.

Lena Ahlström
VD & grundare, Ledarstudion