När jag började programmet Det Storartade Ledarskapet så var det inte för att övervinna scenskräck, utan för att på ett personligt plan arbeta för att bli mer tydlig, övertygande och använda min röst som ett verktyg för att påverka. Helt enkelt för att förtrolla och fånga mottagarens uppmärksamhet, få dem att lyssna på mig och det jag har att framföra. Detta i mitt yrkesliv som ledare, säljare, förhandlare och relationsbyggare såväl som i alla privata sammanhang där jag också står inför olika utmaningar med olika instanser såväl som vänner och familj.

 Så här efteråt så har jag fått många lärdomar med med mig på vägen. Det som var utmanade men väldigt lärorikt var att aldrig få ha några hjälpmedel med på scenen när vi tränade. Att vi på väldigt kort tid fick ett ämne att förbereda och sen presentera. Att snabbt förbereda en stark start, ett intressant innehåll och ett avslut som alla kommer att minnas, allt enligt olika metoder som vi under programmet fick lära oss. Vi fick arbeta på själva berättandet på ett sätt som berör mer än informerar. 

 Jag känner i efterhand, att jag är tryggare i mig själv och kan mer oförberedd kliva in och leverera även utan hjälpmedel,  i stora grupper såväl som små. Att jag har fått med mig en verktygslåda med olika verktyg för olika situationer, och inte minst styrkan i att använda min röst på olika sätt. 

 Det storartade ledarskapet handlar för mig om att hitta sina egna styrkor och utveckla de sidor som ev är mindre starka. Att gång på gång träna på att kliva ur sin comfort zone och ställa sig själv inför ovana, oförberedda situationer. 

 Så för er alla som funderar på att gå detta program, så vill jag skicka med tre saker. Ni kommer skratta, ni kommer gråta, men ni kommer efter programmet känna att ni har fått en personlighetsutveckling “in mass”. 

Marie Klockare Carlzon,

Founder & Marketing Director

Zlatan Ibrahimovic Parfums.