En kommunikationschef i fastighetsbranschen ringde häromdagen och ville boka en inspirationsdag för sina kollegor inom kommunikation.  Vi börjar med en dag inom några veckor, men det kommer garanterat bli mer och gå över till färdighetsträning, sa hon.

Detta är ett bra exempel på ett skräddarsytt uppdrag där vi arbetar efter företagets förutsättningar vad gäller tid och ekonomi.

I min Blogg här på hemsidan bjuder jag in mina kollegor att skriva och berätta om olika uppdrag, resultatet för deltagarna och inte minst deras påverkan på organisationen. Vårt tema i år är Storytelling.

Andra handledaren ut är Albert Klintberg – ledarutvecklare och partner som skriver om våra skräddarsydda uppdrag

 

Alla är olika lika!

En person är ny i rollen högst upp i den stora organisationen, en annan har just format ett större team av två befintliga. En grupp vill sprida sitt viktiga budskap i organisationen som prioriterar annat, ett team sitter utspritt över landet men behöver kommunicera som om de satt i samma rum. Så finns det stora företaget med förhoppningar om att alla ska bli bättre på att vara kulturbärare och historieberättare igenom den stora förändringen.

Massor av människor – behöver lösa sina uppgifter med hjälp av sin kommunikationsförmåga. Och alla är de olika lika.

I över 16 års tid har Ledarstudion haft som mål att hjälpa människor att bli bättre på att kommunicera. Det har genom åren lett till en stor variation av uppdrag som tagit både oss och våra deltagare till olika platser i världen och genom olika spännande övningar. Det blir ofta olika effekter på deltagarna, men ändå med samma träningsidé i botten – att vi ska utforska och träna kommunikationsförmågan enligt vårt registrerade koncept UFT®. Utforskande Färdighetsträning.

Vi delar upp vår verksamhet i två spår, öppna program och skräddarsydda uppdrag.  Den tydligaste skillnaden är att i de öppna programmen arbetar vi med en grupp personer från olika verksamheter och företag som anmält sig individuellt till ett program som följer en struktur vi satt genom år av utbildningar, med små försiktiga förbättringar. I de skräddarsydda uppdragen är det istället en grupp från samma organisation eller företag där vi designar en lösning baserat på deras behov, gruppstorlek förutsättningar i kalendern och budget. Även dessa är baserade på vårt koncept UFT® och vi råder våra kunder till vilken typ av träning som kommer att ge tydligast effekt inom vad de vill uppnå.

Det mest slående i alla våra uppdrag är att allt handlar om att det är människor som möts och som utvecklar relationer – människor med erfarenheter och kunskaper, tankar, känslor, beteenden och värderingar – som alla på sitt sätt kommer att vara med och forma hur våra program och träningar blir. Det är därför det blir olika. Och för mig som handledare är hela jobbet att leda och följa samtidigt.

Jag brukar se det som att vi vet precis vad vi ska göra – men det är inte vad vi gör som är intressant utan vad som händer när vi gör det, och hur vi tar vara på upplevelserna som skapas. Det är det som är utforskandet och hantverket och hela tjusningen med hur vi tränar.

Om du har en idé eller en tanke som snuddar vid hur ni kommunicerar, leder eller beter er i ert företag eller organisation. Eller om du är nyfiken på personlig utveckling, utveckling av ett team eller en ledningsgrupp. Så hoppas jag att du slår en signal eller mailar – för vi har massor av idéer om vad vi kan göra tillsammans – och vill gärna utforska vad som händer när vi gör det!

Vi gör så att människor kommunicerar bättre!