Inte alla behärskar konsten att berätta en historia på ett levande och berörande sätt!

Årets tema framgångsrik Storytelling i praktiken rivstartade hösten på Ledarstudion.

Med syfte att bygga relationer och stärka affärer, teamen och verksamheten har flera företag bokat stora uppdrag för att träna kommunikation i allmänhet och Storytelling i synnerhet, hos oss.

En berättelse som berör och drabbar dina kollegor och kunder är värd allt. Men ganska få behärskar konsten att berätta en historia på ett levande och sinnligt sätt. Några ”höga” chefer kan till och med tycka att det känns fånigt att bli för personlig, men tro mig, det finns inget så kraftfullt som en autentisk människa som vågar vara både öppen, modig och sårbar.

En av våra kunder, en VD berättade för alla sina anställda, i ett av de stora företagsarrangemang vi genomfört.

” Det värsta jag visste under mitt tidiga yrkesliv var att stå på scen framför andra personer. Jag

trivdes bäst bakom datorn och i mindre samlingar av människor. Det förstod också mina chefer varför de för ca 10 år sedan, rekommenderade mig en kommunikationsträning, faktiskt just till Ledarstudion där vi var på vår Kick-Off i augusti.

Mina ingångsvärden när jag började var att 90% av kommunikation är vad jag säger och 10% hur jag säger det. Vi var åtta deltagare som skulle utveckla vår kommunikation tillsammans med beteendevetare, röstpedagoger och coacher i det storartade ledarskapet.

Jag kastades omedelbart in i övningar som var långt utanför min komfortzon – kort och gott en massa övningar som jag kände ett oerhört obehag inför.

För mig kom vändningen när jag inför de andra deltagarna skulle berätta ett starkt minne. Med en rejäl coaching från mina handledare kom jag i alla fall upp på scen. Jag berättade min story och det gjorde ont, mycket ont, vilket också syntes på mig. När jag omtöcknad klev ner från scen kunde jag konstatera att deltagarna grät. Det var då polletterna ramlade ner för mig.

Dels förstod jag att om jag skulle utveckla mitt ledarskap, och faktiskt också mitt helt privata jag, måste jag börja ta kommunikation på allvar. Den andra polletten var att kommunikation till 90% handlar om hur jag kommunicerar. Det var inte vad jag hade berättat som hade berört i första hand, det var hur jag berättade. Kraften av att se mina deltagarvänner så berörda av min historia gick inte att ta miste på.

Jag jobbar ständigt med min förmåga att kommunicera och är långt ifrån fullärd. Men tack vare att jag vågat ta några staplande steg utanför min komfortzon anser jag mig i alla fall ha utvecklats.”

Att bli bättre på att berätta berörande berättelser är någonting som kräver tid, träning och rätt verktyg.

Storytelling kan både ses som något som står på egna ben, som stärker en intern kultur eller ett externt budskap. Som lyfter fina berättelser och ger dem vingar som för dem vidare till andra och därmed skapar stark och viktig kommunikation. Men storytelling kan även ses som en metod och ett verktyg för att titta inåt, utforska sig själv och sitt ledarskap – för att hitta sina drivkrafter och värderingar och bli ännu bättre på att reflektera och vara medveten i sitt ledarskap.

Hos oss på Ledarstudion gör vi både och!

Hör gärna av dig om du vill ha ett samtal om storytelling och hur det skulle kunna användas i ditt företag eller ledningsgrupp.

Lena Ahlström

VD & grundare, Ledarstudion