Jag har så ofta under de senaste 15 åren fått frågan hur jag hade modet att starta min verksamhet Ledarstudion.
Hur fick jag modet att bygga en annorlunda personlig utveckling, för många i allmänhet men för ledare i synnerhet, genom att skapa ett unikt koncept och en handledarkompetens som kräver månader av träning för att kunna utövas?
Var kom modet och inspirationen att starta något som aldrig tidigare prövats ifrån?
Ja, det är ett antal frågor som jag faktiskt aldrig frågade mig själv när jag grundade Ledarstudion. Det är frågor som ställs av personer som analyserar företaget i efterhand och utifrån.

Sanningen är den att jag aldrig tänkte på det som mod. Jag visste inte vilken utmaning det skulle bli att bygga verksamheten. Hade jag vetat det kanske jag inte hade haft modet, eller vem vet…

Så hur jag fått det som andra kallar mod och som jag idag är benägen att se att jag har utvecklat genom åren på olika sätt?

I hela mitt liv har jag alltid känt mig väldigt blyg, men om sanningen ska fram vet jag att det snarare är så att jag var rätt feg. Fegheten har varierat mycket under åren. Den har tyvärr också påverkat mitt liv och min familj lite för mycket. När våra döttrar var riktigt små, blommade den upp så  pass mycket att jag knappt vågade åka 70 mil till vänner med familjen för att åka skidor över nyår….
Men fegheten har också märkligt nog varit det som senare har gett mig modet.

En försiktig Lena, 14 år

En försiktig Lena, 14 år

Min uppväxt präglades av ständiga förändringar genom ett evigt flyttande med mina föräldrar och inte minst deras sjukdomar och tidiga bortgång under min ungdomstid. Förändringarna började redan när jag var 13 och fortsatte tills jag var 23 år.

Lenas väg till skolan i Ludvika

Lenas väg till skolan i Ludvika

Den hårda vägen fick jag lära mig att inte ta för mycket plats i de nya skolklasserna jag började i, att hela tiden lyssna till mina föräldrars och andras behov, dessutom fick jag för mig jag att jag inte lärde mig tillräckligt mycket i skolan på grund av alla byten. Senare förstod jag hur fel det var.
Det här utvecklade en viss försiktighet som jag vill kalla feghet, men samtidigt utvecklade jag en positiv förmåga att lära känna människor och inte minst utveckla en stark empati för andras behov och önskningar.

Att vara kreativ och se till nya möjligheter blev också en nödvändig överlevnadsstrategi i den ständiga förändring jag var placerad i. Jag drevs intuitivt av att alltid fundera på hur olika kunskaper och insikter kunde kopplas ihop.

Ett år efter jag hade startat SAS Intercultural Communication blev jag intervjuad om kreativitet av en konsult från Center of Creative Leadership i Greensboro, USA. Han frågade om han fick ställa en väldigt privat fråga efter att jag berättat om min verksamhet. Frågan var: Har du någon gång i ditt liv varit med om en kris? En? Bara en? Ja, svaret var ju givet. Deras forskning pekade på att kreativa personer upplevt kriser och omställningar i livet på olika sätt.

Då började jag förstå att min uppväxt med alla förändringar också var till så stor hjälp för min utveckling. Den har tränat mig att konstant fundera på hur jag kan lösa ett kaotiskt läge eller en utmaning.
Många säger idag att jag upplevs så trygg när det inträffar något oväntat och att jag oftast hittar vägar att lösa det. Särskilt mina döttrar menar att jag är lugn och alltid hittar sätt att ta mig, eller dem, ur en knepig situation.

Jag tänker ofta på min bror som på toppen av berget i Alperna tittade förvånat på mig när jag tvekade vilken pist jag skulle ta ner – den svarta eller den enklare röda. Det är klart vi tar den svartasa Rolf. – Jag vet inte om jag kan eller vågar, svarade jag.  Jag vet att du kan, sa han och for iväg. Så det var bara att åka efter. Det var hans intuition, han visste ju att jag var en bra skidåkare så han gav mig modet att pröva. Så har det blivit i livet.

När jag är med människor som tror på mig och som själva är säkra, trygga och modiga så blir jag väldigt modig. Vi  människor har en tendens att väldigt lätt härma. Titta bara på hur barn lär sig.

Vad är då svaret på frågan hur jag hade modet att starta  Ledarstudion?  Jag har under årens utveckling, och det har blivit väldigt tydligt det senaste året, lärt känna människor som verkligen frigjort mitt mod att våga göra saker jag tidigare inte gjort, ta rimliga risker, fatta snabba beslut och intuitivt lita på vad som är den rätta vägen fram.

Det har handlat om modet att

  • lära känna nya människor
  • ta rimliga risker
  • fatta beslut
  • pröva okända vägar


Lena Ahlström
VD & grundare, Ledarstudion