Resultatdrivet mänskligt ledarskap är den bästa kombinationen för att verksamheten inte ska gå under och det är inte svårt att utveckla!

Verksamhetens utveckling och överlevnad kräver ledare med en mycket bra kommunikationsförmåga och tillgång till de rätta ledningsverktygen! Det är er försäkring till en mänskligare och mer affärsmässig omställning!

Verksamhetens överlevnad kräver att ledarna och medarbetarna, genom dem, får rätt förutsättningar och utveckling för att orka prestera.

Företagen har inte råd med utveckling/utbildning, hör jag. Men har ni råd att riskera att ledarna inte har rätt inställning, beteende, kapacitet och tillgång till befintliga ledningsverktyg och arbetssätt?

När medarbetare börjar återvända till sina arbeten fullt ut blir nästa fas och omställningen ett faktum. Företagen kommer kämpa för sin överlevnad och alla i organisationen måste bidra. Alla måste bidra med en gemensam riktning och samstämmighet. Det finns inte tid för något annat. Detta hänger på ledarskapet!
Kommer det bli problematiskt eller kan det bli en stor möjlighet? En möjlighet där kartan garanterat ritas om?

Medarbetare skall snart återkomma till en fysiskt fungerande miljö där virushotet fortfarande kvarstår, kanske en fortsatt modell för deltidsdistans. Kommer de till en miljö med sina känslor och tankar som ingen lyssnar till?

Kommer det aktivitetsbaserade kontoren att fungera? Bär människor på en sorg från förlust av anhöriga eller vänner? Har de tappat sugen av isoleringen från kollegor och kunder, eller är de energifyllda och har mängder av tankar och innovativa idéer om allt som kan förbättras. Upplevs miljön trygg och lyhörd?

Denna inneboende kraft eller bristande energi måste tas om hand! Det stavas ledarskap och kommunikationsförmåga.

Har ni formerna för att leda i vardagen, och samtidigt på distans, där styrning, stämning och samarbete fungerar på rätt sätt, interpersonellt och tekniskt.

Ledarna och eventuellt hela ledningsteamet tränar med oss och tar med stafetten till arbetet och fortsätter processen i vardagen. Det är det jag kallar vardagslärandet Var-Dags-Lärande. Det är nu den lärande organisationen, det jag lärde mig på 80-talet, verkligen blir en realitet.

Vi har både de verktyg som krävs för ledarna och dessa mänskliga och innovativa processer och inte minst hur detta arbete kan drivas högeffektivt. Investera i de öppna träningsprogrammen för dina ledare på individuell nivå eller hitta den kollektiva intelligensen i teamet.

De blir er försäkring för en mer affärsmässig och mänskligare omställning.
Vänta inte! Välkommen att höra av dig till oss för ett förutsättningslöst samtal.

Med varma hälsningar

Lena Ahlström
VD & grundare, Ledarstudion

Öppna Program. Genomförs enligt myndigheters rekommendation och med fri ombokningsmöjlighet
Det Storartade Ledarskapet och Det Personliga Uttrycket

Skräddarsytt – kollektiv intelligens.
För ledningsgrupp och andra team