20 reflektionsfrågor:
– Hur ändras förutsättningarna för ledarskapet av Corona

För att kunna leda behövs insikt om dig själv, om din omgivning och om situationen ni befinner er i. Just nu genomgår vi en period av stora förändringar – och ingen vet ännu fullt ut hur det kommer att påverka oss.

För att tillsammans försöka förstå vilka förändringar som sker och få en bild av det nya landskap som växer fram har vi sammanställt ett 20-tal frågor som kan vara värdefulla att reflektera kring just nu.

Frågorna är inom områden viktiga för ledarskap – som beteende, kommunikation och känsla på arbetsplatsen.

Vår förhoppning är att frågorna väcker nya tankar när du svarar på dem och att det blir ett resultat som kan ge intressanta samtal och skapa ett gemensamt lärande.

Alla som svarar kan ta del av sammanställningen av resultatet efteråt.

Ibland är en bra fråga halva vägen till lösningen på ett problem.

Dela gärna länken vidare om det väckte intresse.
Utveckling stavas nyfikenhet!

/Ledarstudion