Hur ska vi få ihop pusslet när den sociala samhörigheten är verklighet igen?

Om den nuvarande perioden har präglats av social distans och är en ofattbar utmaning, så kommer inte uppstartsperioden efteråt vara mindre utmanande! Den blir otroligt viktig!
Det kommer att komma dagar när många, men kanske färre än normalt, återigen samlas på kontoren – men vardagen kommer inte att bli som förr. Arbetssätten kommer att förändras och kartan kommer att ha ritats om.

Utmaningar
Vi är mitt i en period av vakuum, oro och rädsla, och den kommer att kräva en nystart. Situationen framåt kantas för många av nedskärningar, varsel och avsked – vilket ger oro, frustration och förvirring. Men där finns även förväntningar, förhoppningar och nya möjligheter. Dubbelheten skapar ett gigantiskt behov av kommunikation, ledning, planering och samverkan.

Hur ska alla ledare och medarbetare orka ta tag i nya lösningar och strategier när vardagens präglas av överlevnad? Hur ska människor hitta tillbaka till sina samarbetssätt i tidigare eller nya konstellationer? För några ger det ny energi, men för många skapar det stor stress.

Förmågor
Ledarskap, kommunikationsförmåga, samarbetsförmåga och psykologisk trygghet är helt avgörande förmågor för att bygga lyhördhet och ny tillit för varandra, hitta lösningar och vinna tid och energi!
Verksamheten behöver hitta fungerande arbetsformer, antagligen göra mer av vissa saker och mycket mindre av andra. Kartan behöver ritas om eller uppdateras. Vi kan inte räkna med att gå tillbaka till hur det var – vi får räkna med att ett nytt tillstånd blir vår vardag.

Lösningar
Redan nu behöver framtiden planeras nogsamt och med stor respekt för varandra och för verksamhetens behov. För att komma igång effektivt, när det än sker, behöver ni investera tid i er själva, varandra och i era strategier för nystarten.

Ledarstudion kan stödja ert arbeta genom att:

1. Samtala om era utmaningar/nuläge och hur ni planerar en effektiv nystart

2. Skapa dialoger för grupper för att hitta trygghet, energi och handlingskraft

3. Skapa uppstartskonferens för stora grupper för att skapa gemensam riktning framåt

Det kommer att ge kraft, snabbhet, rätt fart och en ökad effektivitet. Ni har inte tid att vänta!
I 19 års tid har vi arbetat med att utveckla individer grupper och organisationer genom att hjälpa dem få syn på sig själva, sin potential, sin kommunikationsförmåga och träna sitt ledarskap. Vi ser fram emot att höra av dig.

Mina varmaste hälsningar,

Lena Ahlström
VD & grundare, Ledarstudion