Det är sannerligen en märklig tid vi lever i. Över en natt eller mer exakt under ett par dagar stannade verksamheten i Ledarstudion helt. Man fick nästan känslan av ett det utbröt ett krig. Samhället stängdes ner, ja samhällen i hela världen låste sina gränser och alla famlade efter analyser, svar och lösningar. Känslorna vibrerade.

Det kändes ogripbart, overkligt och väldigt omskakande.

Så här kanske det också kändes för 80 år sedan. Men då fanns inte samma tillgång till media, eller förmåga att löpande måla, ibland skrämmande, bilder i realtid.

Mina föräldrar som var till åren när jag föddes berättade ibland om 2: a världskriget och olika märkliga fenomen i samhället och i människors beteenden.  De upplevde hamstringsfasoner, ett väldigt begränsat socialt umgänge, långa perioder där de själva inte kunde träffas, pappa var inkallad på en ö långt ute i skärgården.  Mamma tog ensamt ansvar över min äldre bror. De hade ransoneringskort för kaffe, socker och begränsade tillgångar och mamma utvecklade finurliga former för att få allt att räcka till.

Oro var den rådande känslan och mamma med sina föräldrar i Karlstad var ständigt rädd för att deras hälsa skulle vackla, att de hade tillräckligt att äta och kände sorg att hon inte kunde besöka dem.

I slutet av kriget föddes min syster och samtidig blev de tillfrågade om de kunde ta hand om en föräldralös judisk pojke, det var självklart för mina föräldrar, de gav honom sitt sovrum och tryckte ihop familjen i det andra mindre rummet. Det här var många år innan jag föddes.

Mammas personlighet har alltid präglats av ansvar, hitta lösningar och hon hade en enorm kärlek och omtanke om andra.

Den här vintern har gjort mig ännu mer medveten om att jag fått mina flesta värderingar av min mamma och i stor utsträckning präglats av henne. Mitt liv kantades också av förändringar under min uppväxt vilket ledde till en personlig strategi i form av nyskapande. Om ett hinder uppstår, börjar jag genast leta efter andra vägar att ta mig fram på. För mig blir en kris en tid för kreativitet och förändring.

Så vad hände på Ledarstudion i mars när Corona pandemin startade?

På mindre än en vecka hade vi säkerställt Teams och alla dess funktioner för alla handledarna och utbildat dem i digitala möten. Vanligen arbetar vi mest i realtid i våra studior.
Alla, utom fyra, blev korttidspermitterade och vi startade en incheckning varje morgon klockan 09.00. Tanken var inte primärt att informera alla om läget utan att utbyta tankar där alla kände sig inkluderade och sedda trots den fysiska distansen. Varje incheckning fick ett temaord som alla reflekterade kring under 1 minut. Det var ord som respekt, nyfikenhet, omtanke, utveckling, tillit och numret 2025… Det blev otroligt fint och numret blev nog det mest kreativa och hoppfulla samtalet. För vi har haft genuina samtal.  Det är den gemensamma reflektionen av dessa digitala incheckningar under 13 veckor. Vi också haft ett antal digitala workshops och utvecklat vår förmåga och kvalitet att både genomföra digitala möte, lära andra göra digitala möten och att undervisa i digitala fora. Vi har byggt om en av våra små studior till en studio för att sända digitala möten, med rätt ljus, ljud och bakgrund m.m.  vi  har skapat ett workshop koncept som  vi kallar Exit Corona. Hur mår alla, hur är alla, och vad gör alla när de kommer tillbaka och hur stärker de kulturen i organisationen.

Under mars genomförde vi en undersökning om ’Coronapandemins påverkan på ledarskap och kommunikation’ – vi delar gärna med oss av det spännande resultatet –  mejla vår infoadress.

Under korttidspermitteringen satte vi upp tydliga mål för arbetet och hur de skulle följas upp och vad alla skulle göra.

Tanken var inte att sälja våra tjänster utan att ringa våra kunder för att visa vår omtanke och berätta att vi bryr oss och tänker på er. Du kanske är en av alla som pratat med någon hos oss. Vi har fått ett enormt fint gensvar och det har blivit många och långa samtal. Tid att prata har inte varit en bristvara.

Nu närmar sig sommaren med stormsteg och vi har redan smugit igång våra Öppna Program i en säkrad Corona miljö. Maximalt en liten grupp per plan, 1000 kvm ger utrymme och vi hedrar den fysiska distansen men hyllar den sociala kontakten. De som är med, bär med sig en stor känsla av respekt, tacksamhet och ödmjukhet för varandra och för de innerliga och öppna samtal och utforskande process de är med om. Den här tiden har skapat en stor skillnad. Det mänskliga ledarskapet har fått starka konturer och alla är eniga om att det är vardagens utmaningar i var och ens verksamhet som styr deras utveckling.

Jag är otroligt glad för att vi har börjat fylla höstens grupper, fått bokningar på skräddarsydda program och fått ett oväntat stort stöd från många av våra kunder.
Ledarstudion kommer att leva kvar. Det är jag helt säker på idag.

Stort tack till er! 

Den här tiden har sannerligen varit annorlunda och alla hos oss har fått nya utmaningar på nytt sätt. Jag har upplevt vårt gäng på ett nära personligt håll genom det digitala spåret och jag är imponerad över allas ansvar, omtanke och engagemang.
Vi i ledningsgruppen har nog aldrig känt så mycket uppskattning för vår transparens, öppenhet och arbete som den här perioden.  Stort tack för er tillit!

När jag tänker tillbaka på den här tiden tänker jag på hur jag präglats av min mamma som upplevde en så stor påfrestning för länge sedan och hur det satt så starka spår i mig.

Nu undrar jag ödmjukt vad mina barn och barnbarn kommer att tänka och känna om 80 år?…….

Önskar er alla en underbar sommar och ny spännande höst – hoppas att ses!

Er tillgivne,

Lena Ahlström
VD & grundare, Ledarstudion