”När jag får prata fotboll går jag igång!”

Så inleddes frukostsamtalet med Pia Sundhage. I ett varmt och nära samtal fick vi idag höra Lena Ahlström och Pia samtala om makt, vad man kan åstadkomma med ett team och att gå från ord till handling för att skapa resultat.

”Som chef har jag makt att välja väg”… Pia talade om vikten av att som ledare ha en riktning och följa den, det är viktigt att som ledare stanna upp och reflektera, ta tid att hitta rätt sammanhang, rätt folk att jobba med och ha modet att prioritera och välja bort saker, du hinner inte fokusera på allt.

Pia är för oss en ledare som lever sina värderingar och sina ord. Hon strävar mot att vara en förebild inom fotbollen, hon trivs med att ge feedback och förklarar det som att hon gör det för den andres skull inte sin egen.

Ett stort tack från Ledarstudion till både Pia och er drygt 70 lyssnare vi hade hos oss idag. Vi ser fram emot fler inspirerande möten och samtal på Ledarstudion!