– Du måste kliva fram Lena! Ska du få ditt företag att växa måste du våga ta plats och aktivt forma profilen av dig själv!

Hur många gånger har jag inte själv uttryckt ungefär detsamma till alla våra deltagare sedan jag för 15 år sedan myntade tesen att Alla som leder står alltid på en scen? En chef har accepterat att vara företrädare. Här tänker jag både på ledare för människor, projekt och utredande uppgifter. Scenen är både i kontorsrummet, vid kaffeautomaten och i konferenssalen eller på de sociala medierna.

För åtta år sedan fick jag detta råd av en VD för en kommunikationsbyrå. Hon tyckte att jag skulle börja forma min profil och bygga mitt personliga varumärke. Hon menade att jag aldrig skulle få någon större tillväxt i Ledarstudion om jag lät de kända skådespelarna vara de som först och mest syns i artiklar och medialt. De har sina egna personliga varumärken, är kända men ska inte ha huvudrollen här. Journalister vill skriva om dem, inte om företaget. De är inte Ledarstudion.
– Men du är Ledarstudion till 200 % Lena, och har som entreprenör och ägare en naturlig koppling.

Hon väckte en olustkänsla av stort mått när jag hörde hennes förslag. Jag kände samma illamående som när jag tidigare ställt mig på en stor scen och fått allt fokus riktat mot mig. Detta var inte något jag aktivt sökte. Men hon tog upp en mycket viktig affärsfråga och plötsligen insåg jag att det handlade ju inte bara om mig. Det handlade om min organisation, vår framgång och utveckling. Det handlade om mitt ansvar att bidra med kunskaper som entreprenör, med ett nytt koncept. Det handlade om att synliggöra verksamheten för att säkra vår tillväxt och bygga stolthet för vårt arbete. Det handlade om att jag måste stå på en scen.

Det Personliga Varumärket som begrepp är inte lätt. Jag tycker inte att jag är en vara, men jag har en profil – de egenskaper som andra uppfattar att jag har och hur jag uppför mig. Samtidigt önskar jag att jag har en image som ger en positiv känsla om mitt sätt att vara och uttrycka mig, att uppfattas som människa.

I vårt program Det Storartade Ledarskapet får alla ägna ett pass med mig för att prata om att utveckla sitt Personliga Varumärke.

  1. Det första steget är att fundera på vem man är. Alla har i livet en rad olika roller. De måste definieras. På jobbet är man chef, kollega, medarbetare, specialist, nyanställd, erfaren, kamrat osv. Privat är man dotter, syster, maka, särbo, mamma, golfspelare, vän osv. I alla dessa roller uttrycker man sin personlighet genom sina värderingar och tankar. De grundläggande värderingar styr oss omedvetet. Andras förväntningar på hur man ska vara finns där hela tiden och denna bild bekräftas eller väljs bort utifrån allt vi säger, hur vi är och vad vi gör.
  2. Det andra steget är därför att fundera på hur jag agerar och vilket språk jag använder. Då manifesterar jag och stärker min image och profil. Jag tycker det är lika viktigt att vara medveten om det man uttrycker och gör i real life som det man formulerar på sina sociala medier. Texter och bilder och omfattningen av inläggen formar hela tiden bilden av en själv som människa.
  3. Det tredje stegen är att utforska den image man skapat. Vad säger andra om mig? I programmen nämner deltagarna ofta egenskaper som inspirerande, kloka, lyssnande, snabba, effektiva, roliga, nyfikna, omtänksamma, ansvarsfulla, tydliga. I den avslutande reflektionen är det dock alltid någon som ödmjukt funderar på om det verkligen stämmer eller om det är ett önsketänkande…
  4. I det fjärde steget ber jag dem att fundera på sin image. De väljer ut tre egenskaper som de verkligen vill uppfattas som och är viktiga i sin roll i organisationen. Samma övning är inte så dum att göra privat också. Det är ofta andra egenskaper som man vill stå för som till exempel mamma, pappa, partner.
    därmed kan man arbeta målinriktat med att stärka denna image genom att göra och säga saker som förstärker dessa egenskaper. Om omtanke är en viktig image måste den genomsyra en persons beteende.

Att arbeta med sitt Personliga Varumärke hjälper en att identifiera vem man är och vilka värderingar som är starkast för en och hur de kommer till uttryck i sitt beteende och språk. All personlig utveckling handlar om att förstå sig själv för att bli mer effektiv och bra på att kommunicera med andra. Det stärker gruppen man arbetar i och inte minst den organisation man verkar för.

Hur har min egen resa då gått? Jag är både stolt och tacksam för att jag startade den för fem år sedan. Vår verksamhet har dubblat omsättningen och var jag än kommer vet man vad Ledarstudion står för och en del frågar om vi inte träffats tidigare. Nu är jag övertygad om att jag inte bara har blivit mer tydlig för mig själv utan också för människor som jag har omkring mig.
Idag är jag inte längre osäker på att stå på en scen, synas och ta plats. Jag har dock bestämt mig för att det alltid kommer ske med ödmjukhet, värme, glimten i ögat och inte vara rädd att använda lite självironi. Jag är ju fortfarande och kommer alltid vara  Värmlandstösen som älskar att bry mig om andra och stötta dem.

Men jag tänker ofta på det Reine Brynolfsson en gång lärde mig om fokus: ”Du är bäst när det gäller Lena men glöm inte att alltid lämna dig själv ifred”. 

Lena Ahlström
VD & grundare, Ledarstudion