Hantera fällorna i de digitala mötena!

Vi fortsätter stänga ner våra kontor på obegränsad tid. Men vi kan inte stänga ner våra verksamheter och relationer! Arbetet måste fortsätta, vi måste hålla tempot uppe och skapa engagemang och inspiration hos våra kollegor. Det arbetet behövs nu!

Detta stavas Värdeskapande Virtuella Verksamheter. Det är miljöer där ledare leder på distans och medarbetare arbetar på avstånd, hemifrån.

Ni behöver analysera hur bra eller mindre bra ert distansarbete fungerar efter detta dramatiska år. Beteenden som aldrig skulle accepteras i fysiska möten har plötsligt blivit accepterade i den digitala miljön. Hur närvarande är ni i mötena? Vad missar ni? Hur håller ni igång er energi? Når ni fram utan att ert så viktiga kroppsspråk begränsar ert uttryck.

Medvetenhet om hur du uppfattas är viktig i vanlig kommunikation IRL, och ännu mer viktig digitalt. Men plötsligt finns det nya fällor, nya utmaningar som kan stjälpa ditt ledarskap, din presentation, din säljpitch eller ditt samtal. Detta kan vi hjälpa dig med för vi har verktygen och metoderna.

I veckan fick jag berörande respons på mitt julbrev och före jul några viktiga samtal kopplat till 2020 års nya arbetssituationer

  • En kvinna skriver ”Hjälp mig, jag är ensam! Det har blivit så svårt att visa sig sårbar och be om hjälp när jag under året glidit allt längre ifrån kollegorna jag behöver och som jag en gång var nära, allt bara för vi tappat det sociala sammanhanget. Jag förväntas ha en massa svar på frågor jag aldrig ställts inför tidigare och känner en viss skam som kommer av förväntan på att alltid vara framgångsrik och stark – men att inte räcka till.
  • En man berättade i december att ”det är extra deppigt, vi har inga mikromöten längre där ett ärende kan få ett kort effektivt svar. Alla är mycket mer retliga och blir snabbare frustrerade för saker de knappt reagerade på tidigare.

De här reflektionerna är lika giltiga för ledare som för medarbetare!

Vi på Ledarstudion har identifierat problematiken med att arbeta digitalt. Möten fokuserar på sakfrågorna och att mest informera varandra för att

fatta beslut. Deltagarna tappar den naturliga förmågan till att kommunicera med flera och bygga relationer för att hjälpa, utforska och uppskatta varandra. Vilket är det som leder till kreativitet och verksamhetsutveckling.

När människor sitter fysiskt bredvid varandra i samma rum sänder alla mycket mer än att informera genom det talade ordet. Vi skickar signaler med vårt kroppsspråk, vi ser i ögonvrån om någon är besvärad eller inte håller med och det omvända. Människor visar tydligt om det är något de gillar utan att säga det. Det sitter i blicken, rörelserna i armarna, händerna eller röstläget.

Vi har sedan april förädlat vår kompetens att träna förmågan att leda digitala dialoger.

Ledarstudion har sedan 19 år kompetensen och skapat ett koncept för att använda alla medel till konsten att beröra och övertyga varandra. Vi arbetar med att budskapen, kroppsspråket och röstkvalitén sänder samma sak. Vi förenar färdigheten att skapa interaktivitet och intimitet i alla slags möten, även digitala, för att vi kommer från ledarskapet, kommunikationsområdet och från scenens värld.

Missa inte tåget!

Hoppa på den värdeskapande, virtuella resan NU och börja med att med oss inventera hur bra eller mindre bra ni är på att arbeta på distans idag.

Vi identifierar de verktyg som passar er verksamhet bäst och introducerar ett erbjudande som endera är insiktskapande, fördjupad träning i färdigheter inom kommunikation ledarskap, personlig utveckling eller både och.

Vi erbjuder

INSIKITSKSKAPANDE AKTIVITETER DIGITALT

  1. Webinar 1-3 timmar för stora grupper (20-200 deltagare) – innehåller inventering om er digitala förmåga. Ca 50TSEK.
  2. Interaktiv workshop 3 timmar för små grupper (max 8 deltagare) – praktisk träning i kommunikationsverktyg Ca 40TSEK.

FÄRDIGHETSTRÄNING DIGITALT OCH IRL

  1. Träningsprogram för ledare och medarbetare i kommunikation och ledarskap flera dagar.
  2. Teamutveckling för arbetsgrupper
  3. Personlig interaktiv träning för enskilda deltagare som vill öva på ett skarpt läge.

Med facit i hand kan jag idag se att det som kändes som en mardröm i våras blev ett drömläge för oss där vi redan i april började smaka på vår egen medicin, utvecklade vår digitala kompetens och fördjupade våra egna relationer och kommunikativa förmåga. Vi byggde en struktur för de digitala mötena, en kontinuitet och ständig ambition att få med både information, kommunikation och våra relationer på agendan.

Låt oss erbjuda dessa verktyg och metoder till er direkt nu.

Lena Ahlström
VD & grundare