Vi kan nog alla enas om att upplevelsen av närvaro har en enbart  positiv effekt på vår kommunikation. Med oss själva, med varandra, med naturen, med djuren… Men vi alla beskriver begreppet närvaro på olika sätt. Och det yttrar sig och upplevs på olika sätt. Jag har en vän som säger att några få gånger i livet har han upplevt att ”allt stämmer”. Det är de enda ord han kunde beskriva denna upplevelse med. Han säger att han lever för och bara väntar på att få uppleva dessa ögonblick igen. Så är det ögonblick av absolut total närvaro? Som sångerska har jag ibland upplevt ögonblick då jag är ”ett med rösten”, den flödar, jag liksom flyter på orkesterns ström av klanger, jag tänker inte, men jag är i absolut kontroll. En upplevelse av total balans.  

Jag tycker mig märka i allt jag gör att det är när jag är närvarande som jag når ut och fram till mina medmänniskor. Det är då jag har möjlighet att på bästa sätt leda publiken vidare i den berättelse vi gestaltar på scenen. Och runt omkring oss pågår ständigt en mängd ledarskap som kräver just närvaro. Dirigenten leder sin orkester, chefen sina anställda, läraren sina elever, föräldern sina barn osv. osv.  Där kroppen, andningen, psyket hittar en balans sinsemellan. Och där jag är i kontakt med det underlag jag står, sitter eller ligger på, i kontakt med mig själv och framför allt i en kravlös kontakt med andra människor. Så finns det då medveten och omedveten närvaro?…. Det känns så. Ibland vaknar vi liksom upp efter en kraftansträngning och vet inte riktigt vad vi gjort… men får feedback att det var fantastiskt! Och samtidigt, om vi slår upp ”medveten närvaro” beskrivs det på wikipedia som en möjlighet till observation och att beskriva upplevelsen. Så kanske det finns olika grader av närvaro, olika slags närvaro? Många har försökt sig på att verbalisera begreppet närvaro… Frågan är om det överhuvudtaget är möjligt?…. Det enda ord jag hittar är BALANS.

– Ulrika Precht

  Scenspråkshandledare och Logonom

Är du nyfiken på att träna på din närvaro, hos oss finns det både möjlighet att gå öppna program och att skräddarsy ett upplägg som passar just dig!