Att tro att man som vuxen blir ”färdig” i sina värderingar och sitt beteende är den största risken någon kan utsätta sig för.

Utvecklingen av:

  • dig som människa
  • ditt uppdrag
  • ditt företag

blir aldrig färdig!

Alla människor har allt i sig, många förmågor är synliga, vissa är dolda. Frågan är hur en person hittar sin osynliga potential. 
 
Den dåliga nyheten är att det tar tid att förändra sig och det kostar mer, den goda nyheten är att alla kan förändra sig hela livet. Men det kräver tillit, öppenhet samt modiga och duktiga handledare. En bestående beteendeförändring kommer av att ha rätt sammanhang, bli utmanad, att utforska sin potential med någon som ser och ger utvecklande feedback och visar uppskattning för personens mod och nyfikenhet att testa och göra fel.
 
Detta är utgångspunkten för att Ledarstudions koncept skiljer sig från mycket annan ledarutveckling. Vi arbetar upplevelsebaserat och tänker att en färdighet ger en utvecklad förmåga och varierat beteende. Andra som fokuserar på att undervisa, hålla kortare kurs, fokuserar ofta på fakta som bara skapar förståelse. Det ger mycket lite garanti för en personlig förändring i språk och beteende. 
 
 Vår största utmaning är att om någon inte varit med och gjort vår träning, har de också väldigt svårt att ens föreställa sig vilken upplevelse, berg och dalbana i känslor och tillfredställelse det är. Därför har många svårt att fatta beslut om träning och ett erbjudande från oss som är mer exklusivt. 
 
Vågar du ge dig ut på en okänd resa med oss eller väljer du hellre ett mer traditionellt alternativ för att spara några kronor under rådande budgetår men missa en livslång utveckling? 
 
Att finna sin osynliga potential som utvecklar både sig själv och den organisation men verkar för bygger på att skapa en inre och yttre självmedvetenhet. Det handlar om att förstå vem man är och vilka värderingar och kommunikationsstil man har. Med dessa insikter kan alla använda sin kraft förstå hur de påverkar teammedlemmar positivt och öka produktiviteten i teamet. Det kan ge ökad intern inspiration, högre innovationskraft, fler nöjda kunder och inte minst bättre affärer. Investera några timmar för att pröva Ledarstudions koncept Utforskande Färdighetsträning UFT en upplevelse som gör riktig skillnad.  Idag verkar vi även i den digitala formen.

Lena Ahlström
VD & grundare, Ledarstudion