Kollektiv Intelligens uppstår bland trygga medarbetare som både ser och hör varandra och har mod att ställa korkade frågor.

Idag hade vi en tradition som jag gillar.

Varje sommar bjuder Mats Lagerqvist VD på Indecap, mig på lunch för att höra vad som  händer på  Ledarstudion och  berätta om sin utmaningar.

Mats deltog i det femte programmet av Det Storartade Ledarskapet 2005 som jag körde med bl.a. Reine Brynolfsson på Oden Teatern.

Indecap är en oberoende fondurvalsexpert. Affärsidén är att lotsa investerarna till de bästa fondvalen och löpande anpassa placeringarna till rådande marknadsförutsättningar.

Vi  pratade mycket team idag och  hur de blir högpresterande

Mats håller verkligen med om  att den kollektiva intelligensen kommer med den sociala lyhördheten och  att alla är trygga.

Han jämförde med sin frus förmåga att träna hundar. De kan skrämmas till lydnad men det är väldigt kortsiktigt. När de känner trygghet, glädje och motivation blir färdigheten livslång.

I år har Mats lovat att inte missa vår Jul AW. Han skrev in dagen innan vi sa hej.

Lena Ahlström
VD & grundare, Ledarstudion