Igår kväll gick bokcirkeln av stapeln, Erik Ringerzt hade en idé. Han ville samla en grupp människor och samtala om sin och Fredrik Emdéns bok.

Lena och Albert designade programmet. En panel presenterade boken ur sina perspektiv och det följdes upp av en diskussion där publiken inkluderades.

Kvällen blev till ett ärligt, härligt och stundtals djupt samtal om ledarskap, värderingar och att våga göra misstag.

Att hålla en bokcirkel på det här sättet, att få tala om ledarskap och värderingar, det är någonting vi tycker går i linje med Ledarstudions pedagogik. Att få öppna portarna och bjuda in till reflektion, samtal och lite mingel, det är någonting vi gärna gör fler gånger!

Att under 5 år fått träna Netlights hela personal, förvalta Eriks bokcirkel idé och forma den utifrån det vi gör här blev ett lyckat koncept, att få utforska det vi kan åstadkomma här hos oss är något vi alltid välkomnar.

Vi vill tacka Cawa Media som var med och tog många av de fina bilderna vi har från kvällen och Norr som bjöd på sin återbalanserande dryck.

Stort tack till alla som kom och vi hoppas att vi ser er hos oss snart igen!

Jakob Takanen – marknadsassistent