Vad betyder mod och sårbarhet för dig?

Visible, Verbal och Vulnerable

  • Se och bli sedd
  • Tala och blir hörd
  • Ge och få och visa sårbarhet
Det skrev min goda vän Nigel i London, också coach inom vårt område när jag la ut frågan i sociala medier.
I slutet av maj skulle jag hålla ett föredrag om detta ämne och var nyfiken på vad orden väckte för tankar hos er.

MOD

Under hela min uppväxt har jag alltid varit väldigt försiktigt. Vi kan kalla det feg. Mitt mod har tilltagit med åren och men sjunkit under vissa perioder.

Utmaningen att byta skola varje år från femte klass till andra året i gymnasiet lade grunden för att jag alltid kände mig lite utanför.

Tänk er den lilla flickan som ska ställa längst fram i klassrummet med fröken som säger. ”Det här är Lena hon är er nya klasskamrat.” Underförstått, var snäll mot henne. Men det är inte alltid barn. Det var en ständig kamp att få vara med och jag orkade inte alltid kämpa för det.  Det var lättare att gå hem och läsa eller virka spetsband.

Då var jag inte särskilt modig

Håksbergs skola där jag gick i årskurs 6. I 8:an hade jag bytt klass redan 3 gånger och var ganska blyg.

Under studierna till Civ.ek. på Stockholms universitet accepterade jag posten som styrelseordförande för Ekonomerna. Det året hade jag black-out varje gång jag skulle hålla ett tal i någon vänförening och oftast kom jag inte ihåg vad jag hade sagt.

Min talängslan hängde kvar ända tills jag fick tillgång till de rätta verktygen på Ledarstudion. Att hålla en presentation och inledning med en kollega för 650 Netlight anställda i Kroatien för fyra år sedan, var en stor anspänning och samtidigt väldigt roligt att få stå på en scen i en Amfiteater. Jag kom ihåg vartenda ord jag hade sagt.

Det var något slags mod som drev bort rädslan inom mig.

Lena och Albert på scen inför 750 personer i Kroatien. 

Jag vet inte var jag fick modet ifrån att starta Ledarstudion för snart 20 år sedan. Med viss eftertanke har jag insett att när jag brinner för något, längtar efter något, så kan jag välta berg. Mina år av kriser har också gett mig strategier att bli kreativ och hitta min handlingskraft.

Förra årets påfrestningar i de flesta branscher har gjort ett stort avtryck på mig. I maj 2020 trodde jag att företaget skulle gå under, hamna i konkurs, men som jag skrev i mitt julbrev tog jag mod till mig, ringde mina viktigaste nyckelrelationer bland våra kunder och bad om hjälp.  Jag drog ner garden, erkände min sårbarhet och det fick bära eller brista. Det bar! Några nära vänner förstår inte att jag vågade. Så kan man väl inte göra. Men det kunde jag.

Det är också otroligt intressant att inse att det tidigare nej, nej, nej i alla år, till vårt utforskande koncept i digital form har nu blivit en framgång jag inte kunde drömma om. Fler än 100 digitala uppdrag har vi genomfört sedan augusti förra året. Samtidigt har vi insett att det är i formatet med mindre grupper med utforskande träning och relationsbyggande i fokus vi är duktiga. Stor publik med mer underhållande inslag är väl inte vår bästa spelplan. Just idag har vi genomför träning i svåra samtal/dilemman digitalt för 14 deltagare med mycket stor uppskattning.

När jag kan bistå andra och lösa kriser hittar jag alltid mitt mod.

VAD BETYDER MOD OCH SÅRBARHET FÖR ANDRA?

Vad svarade ni i min efterfrågan?
Mod är sårbarhet och att visa sårbarhet är ett stort mod. De tankar som kom fram handlade övergripande om att ha mod att stå upp för sig själv, våga vara rädd och när man inte klarar en situation våga be om hjälp. En återkommande insikt var att ha modet och styrkan att inte alltid behöva känna sig omtyckt…

VAD ÄR VI DÅ RÄDDA FÖR?

Ta risker
Att förlora
Bli skadade
Förlora pengar, människor, ägodelar, hälsan och inte minst att dö
Att hamna i  konflikter
Att be om hjälp
Att exponera sig, bli synlig. ”För vad ska andra tycka om mig.” Många är hysteriskt rädda för att inte vara omtyckta.

HUR HÅLLER VI RÄDSLAN BORTA?

Några reagerar med att bli perfektionister, bli så detaljfokuserade att de drunknar i uppgiften. Att visa likgiltighet och slå ifrån sig, bli cyniska och kommentera upplevelser, visa avstånd och helt enkel fly, försvara sig och förneka att något händer, är andra vägar att hålla rädslan borta.
Det finns en tendens att sätta på sig en rustning som skydd mot sårbarheten och rädslan. Frågan är hur långsiktigt det håller. Jag tror att både medarbetare och kollegor ser igenom denna rustning.

HUR ÖVERVINNER VI DÅ RÄDSLAN?

Det är viktigt att börja se att vissa upplevelser blir nederlag, det är okej att göra fel, bara man reflekterar och lär sig, men samtidigt blir andra upplevelser segrar. Tänk att hela tiden söka balansen och inte fastna i det negativa.
Modiga människor är inte automatiskt sårbara – de väljer att vara sårbara.

Ta tjuren vid hornen – gå in på ”arenan”, exponera sig spela hela matchen som kanske handlar om sin existens. Det kan kännas obehagligt för stunden men på andra sidan det obehaget finns en personlig tillfredställelse, frihet och handlingskraft.

Vill du ha bilderna som sammanfattar svaren jag fick från min efterfråga på sociala medier. Mejla vår info@ledarstudion.se

Än en gång vill jag framföra mitt enormt stora tack till er alla kunder som bidragit till att vi klarade det här. Ni säger att vi behövs och det är inte några allmosor. ”Vi behöver era verktyg, tekniker och övningar för att skapa ett inspirerande ledarskap och en briljant kommunikationsförmåga hos våra ledare och medarbetare. Företagen behöver det, samhället behöver det och politiken behöver det”, säger ni.

Stort tack!

Blomkrans med "Tack" i mitten - Illustration av Julia Hejdenberg

Under senvintern och våren har vi startat upp den fysiskt närvarande träningen igen. Vi har värnat om distans och renlighet och har bara haft en liten grupp per våningsplan. Varje morgon har vi Covid-testat alla deltagare och handledare. Det har fungerat väldigt fint.

Nu hälsar vi er varmt välkomna till oss i höst vi har några platser kvar i  program som startar i augusti.

Det Storartade Ledarskapet

Det Personliga Uttrycket

Som alltid gör vi samma utforskande koncept för ledningsgrupper och team.

Vi alla på Ledarstudion önskar er en härligt frisk sommar
Vi är redo, modiga och ska fortsatt visa vår omtanke och handlingskraft!

Lena Ahlström

VD & grundare