Ledarstudion erbjuder sedan 19 år träning i kommunikation och ledarskap genom en utforskande personlig feedback och reflektionsbaserad inlärning med stöd av certifierade experter. Ledarstudions unika koncept är Utforskande FärdighetsTräning (UFT©)

Uppdraget: (är en heltidstjänst)

Du kommer att utveckla och genomföra kommunikationsträning i coachande form (både kortare insiktskapande aktiviteter och längre program för färdighetsträning).

Du är huvudhandledare i våra uppdrag där du arbetar tillsammans med en scenspråkshandledare och andra handledare.

Du har fokus på individutveckling i grupp och du ska leda utifrån vårt koncept för utforskande färdighetsträning (UFT) där vi utforskar, utmanar och uppskattar våra deltagare. Vi genomför även teamutveckling enligt samma koncept.

Du projektleder de uppdrag du genomför vilket innebär att du i samarbete med kunden fastställer deras behov, sätter mål för och utformar träningen samt gör uppföljning inom ramen för vårt unika koncept.

Du har säljansvar den tid du inte planerar eller undervisar. Då kontaktar du nya och befintliga kunder för att sälja våra produkter.

Du bidrar till Ledarstudions utveckling utifrån våra värderingar omtanke, kvalitet, mod och handlingskraft.