”Tack för att ni omgör mig till den jag är”

 

Jag och en av mina kollegor fick en julklapp av en koncernchef, tillsammans med denna hälsning, som berörde mig otroligt djupt.

”Att ha förmånen att se en människa ta steg efter steg, möta allt svårare utmaningar i våra kommunikationsövningar och göra det med en lätthet som från början kändes oöverstiglig, är en gåva. Häromdagen jämförde vi träningen med bergsbestigning och klättring. Ibland går det rakt upp som på en stege, men oftast är det som en klätterställning där färden ibland går åt sidan, sedan nedför, för att plötsligen gå spikrakt upp. För varje färd kan svårighetsgraden ökas.

Vid ett tillfälle, vid en bergsbestigning, fastnade hen vid en mycket svår passage, frös helt enkelt i en position och kunde inte komma vidare. Då är det färdledarens ansvar att agera. Kommunikationsförmågan är helt avgörande. Att ha klättrarens tillit som bygger på en grundtrygghet gör att ett direkt kommando förlöser personen som fastnat och plötsligen bara löser upp sin situation. Ledaren vet i stunden hur personen ska utmanas och ibland krävs mjuka ord en annan gång lite mer rakt på sak, m.a.o. omskakande direktiv. Men efter att det har löst sig kommer uppskattningen och inte minst bekräftelsen. Både från färdledaren och från klättraren själv. Då byggs självkänslan.”

Liknelsen med klättringen är en utmärkt jämförelse på hur vi som handledare agerar och våra deltagare reagerar. De utmaningar och övningar vi gör i början av en coachprocess, är inte i närheten av vad vi kan göra i slutet av ett program.

Vi brukar säga att ”starta en övning, är inte det svåra. Det svåra är att ta övningen i mål”.

Våra deltagare har alla så olika kommunikationsstilar, värderingar och beteenden och det skulle vara ett misstag att tro att alla behöver höra samma instruktioner och utforskande frågor. Alla människor har sitt sätt att kommunicera och agera. Vi vill hjälpa dem att ändra sina vanor, ibland ovanor och bredda sitt beteende för att få en palett att färglägga med.

En annan deltagare sa under året:

”Det är skönt att inte behöva sätta på sig en mask hos er. Det känns så tryggt att vara