Självgoda ledare behöver ingen personlig utveckling – de kan redan allt.*

*Ledarskap och kommunikation är till naturen komplext. Det handlar mycket om att förstå sig själv och andra och vilken påverkan du har på din omgivning. För att göra det behövs nyfikenhet, mod och ett mått av ödmjukhet. Det är riskfyllt att tro att en ser allt som finns att se – eller att en ensam kan överblicka alla perspektiv. En helt okritisk blick på sig själv kan översättas till självgodhet och det kan stå i vägen för den nyfikenhet som behövs för personlig utveckling. En utveckling som behövs för att få syn på mer av det du inte vet… att du inte vet.

Ledarstudions idé om personlig utveckling handlar om att bli utmanad i invanda mönster, att pröva vad som finns på andra sidan av det bekväma och att få utforska dig själv och den påverkan du har på andra. Ett arbete och en resa som inte går obemärkt förbi.

Välkommen att höra av dig!