Ledarskapets ljusa och mörka sidor.

Förutom kompetens är det två egenskaper som utmärker en bra ledare. Den ena är godhet, det vill säga ett beteende som sätter medarbetarens framgång och välmående i fokus. Den andra är klokhet, vilket innebär förmågan att lösa problem på ett optimalt sätt. Men det finns också mörka krafter i form av prestige, egoism, fördomar etc som måste kontrolleras om vi vill vara bra chefer och ledare. I föreläsningen diskuteras dessa olika egenskaper och deras betydelse för vår förmåga att leda en verksamhet.

Stefan Einhorn är professor och ordförande i Centrum för social hållbarhet vid Karolinska Institutet samt överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset. Vidare är han ansvarig för kursen i Konsten att vara en god doktor som handlar om etik och bemötande. Han är också föreläsare samt författare, senast till boken Konsten att göra skillnad.

Datum:
Tisdagen den
10 september
Tid:
7.30-8.00: Frukost.
8.00-9.30: Seminarium.
Plats:
Hälsingegatan 2, Stockholm.

Ledarstudions frukostmöten är kostnadsfria, men vi tar ut en no-showavgift vid utebliven närvaro eller avanmälen senare än 48 timmar innan våra evenemangs starttid. Denna avgift är hos oss 250kr ex. moms.