Är du bra på att förbereda dig på vad och varför du vill säga något på ett jobbmöte?

Om du verkligen förbereder vad du vill säga och varför du vill säga just det du säger, återstår en viktig aspekt och det stavas ANGELÄGENHET.  Om du vet vad du vill och varför du vill det behöver du även koppla på Hur mycket du vill.  Din angelägenhetsgrad är helt avgörande för hur ditt budskap uppfattas och tas emot. Liksom en skådespelare eller annan god talare behöver du rytmisera och variera din angelägenhetsgrad-din vilja, utifrån ditt varför. Du kan inte ligga på högsta angelägenhetsgrad hela tiden.

Angelägenhetsgraden varierar du skickligt genom tempoförändringar, pauseringar, växlingar mellan intensitet i röstvolym, korta meningar med hörbara utropstecken varvat med längre resonemang med längre tankebanor, som landar i ett frågetecken. Du rytmiserar dina tankar, för att du vet varför du säger det du säger! Och det här är förstås lika viktigt om orden är helt dina egna eller om du framför ett budskap från ledningsgruppen. Du måste veta vad varje mening betyder för dig! -Det handlar om din autencitet.

Vad vill du? varför vill du det? och hur mycket vill du? Hur pass angelägen är du egentligen?

Att du håller med om detta nu är långt ifrån förmågan att utöva det. Träning ger färdighet.

Är du nyfiken på att träna på din angelägenhet? Hos oss finns det både möjlighet att gå öppna program och att skräddarsy ett upplägg som passar just dig!